Forening melder styrelser for svig med landbrugsstøtte

Pengene er ifølge anmeldelsen brugt på ”ideologisk og eksperimentel naturforvaltning med statsgodkendt vanrøgt og udsultning af husdyr bag hegn”

Embedsmand fik advarsel i minksagen – men har nu landet direktørpost i Fødevarestyrelsen

En af minkskandalens absolut mest centrale embedsmænd blev kritiseret for grove tjenesteforseelser, men karrieren har ikke lidt skade

Lav tillid til embedsmændene

Hvor længe skal danskerne se centrale pligter overtrådt, spørger professor i Altinget med minkskandalen som det åbenlyse skrækeksempel

Landmænd forstår at holde fødevarer fri for medicinrester

Kun én eneste ud af 12.000 prøver fra æg, kød og mælk skilte sig ud med et for højt restindhold af antibiotika

Bæredygtigt Landbrug går efter at afslutte mink-retssagen hurtigt

Staten påstår frifindelse i forbindelse med Bæredygtigt Landbrugs søgsmål, der går på krænkelse af menneskerettighederne

Forpagter: BNBO-jord er værdiløs!

Boringsnære beskyttelsesområder gør arealerne stort set ingenting værd, understreger sønderjysk landmand i interview med Effektivt Landbrug

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.