ekstern skribent

Bæredygtigt Landbrug er en forening bestående af ca. 4.000 konventionelle og økologiske landmænd.

Moral som en tyvebande

Chefredaktør Rasmus Dalsgaard kalder det for rendyrket manipulation, når regeringen sætter lighedstegn mellem paragraf 3-arealer og sårbar natur

Mission impossible

Jeg er overbevist om, at N-udledningen fra landbruget er maksimalt det halve af, hvad forskerne på Aarhus Universitet hævder – skriver Vagn Lundsteen

Mishandling af Gudenåen saboterer store dele af Jylland

Mens en række kommuner afsætter millionbeløb til yderligere papirbunker af rapporter om vandløbsadministration, er det klart for almindelige mennesker, at vand løber nedad, og at vand af samme grund ikke kan løbe ud til havet, hvis der er blokeringer i vandløbene

Endnu et indhug mod naturplejen

I mange år har fælles afgræsning af store offentligt ejede arealer været kutyme i Vendsyssel og Hanherrederne. Disse afgræsninger har været styret af græsningslaug i Familielandbrugets regi. Den æra er ved at være slut med de nye regler Naturstyrelsen har fastsat

Er Roundup farligt?

Hvis man spørger sagkundskaben, er Glyfosat ikke farlig for mennesker eller dyr.

Hvordan hænger det så sammen med, at der er en stigende bekymring hos en del af den danske befolkning, hvorfor ikke forholde sig til fakta!

Scroll til toppen