ekstern skribent

Er tiden moden til civil ulydighed overfor gødskningslov?

Loven om gødning og plantedække er en voldsom overimplementering af EU-direktiver, og den krænker den private ejendomsret, mener Jørn Rasmussen

Gravede kanaler var fiskenes kirkegårde

De skal ikke løftes til god økologisk tilstand – det er alt for dyrt – men skal sikre afvanding også fra byerne i forbindelse med en fordobling af nedbøren

DC’s andelshavere bør have klar besked

Vi skal helt tilbage til DC Future i 2009-2010 for at finde tilsvarende ringe performance, skriver direktøren for Danske Svineproducenter

Selvfølgelig skal landbruget kæmpe imod pesticidafgiften

Landbrugserhvervet bør naturligvis arbejde for erhvervets ret til at producere med de godkendte midler og nødvendige næringsstoffer, der findes

Klima: Ingen grund til at gøre landbruget til syndebuk

Danske landmænd har faktisk mindsket CO2-udledningen og i samme periode øget produktionen, understreger kristendemokrat

Naturfrederne bremser væksten

DN’s mangeårige ret til at rejse fredningssager er en hæmsko for privat initiativ og ødelæggende for erhvervslivet i Danmark

Kategorier

Bedre vilkår for danske landmænd

Bliv medlem idag

Vi opfordrer til, at du bliver medlem af Landsforeningen for Bæredygtigt landbrug og dermed støtter foreningens arbejde for fremtidens danske landbrug

Q8

Rabataftale med Q8

Bæredygtigt Landbrug har indgået et samarbejde med Q8 om en fordelagtig rabataftale på brændstof.

Scroll til toppen