Poul Vejby-Sørensen

Glædeligt fald i belastningen fra sprøjtemidler

Bæredygtigt Landbrug mener at Miljøministeren skal kigge på pesticideforbruget i de øvrige EU-lande før hun dømmer danske fødevareproducenter.

Grøn Vækst fjernede klagegangen for miljømål og indsatsprogrammer

Den tidligere regering ændrede reglerne, så det ville blive sværere for lodsejerne at klage, når de nye vanplaner skulle præsenteres.

Vender DMU/DCE’s Laurentius-ligning forkert?

Poul Vejby-Sørensen påviste allerede i 1980’erne, at Laurentius-ligningen ikke kan bruges som bevis for, at kvælstofudledning hindrer udbredelsen af ålegræs.

DMU på sikker vej mod skandalen (16. maj)

Gennem mere end 20 år har DMU systematisk ignoreret al kritik omkring kvælstofstrategien i vandmiljøplanerne. Der har åbenbart været politisk accept til at poste trecifrede milliardbeløb i en yderst usikker strategi.

Miljøministeriet kan ikke længere bunde (15.juli)

Da den første vandmiljøplan kom til verden sidst i 1980’erne, skete det efter en propagandistisk og usaglig kampagne fra bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, hvis daværende direktør udnyttede mulighederne, som en spand døde hummere (som landbruget på ingen måde havde slået ihjel!)

Man kunne også prøve at analysere

”Luk ørerne, når landmændene flæber”

Kategorier

Bedre vilkår for danske landmænd

Bliv medlem i dag

Vi opfordrer til, at du bliver medlem af Landsforeningen for Bæredygtigt landbrug og dermed støtter foreningens arbejde for fremtidens danske landbrug

Q8

Rabataftale med Q8

Bæredygtigt Landbrug har indgået et samarbejde med Q8 om en fordelagtig rabataftale på brændstof.

Scroll til toppen