Poul Vejby-Sørensen

Politik uden faglighed

Der er en grund til, at seriøse forskere arbejder for ”bæredygtig intensivering” af fødevareproduktionen, forklarer Poul Vejby-Sørensen

Danmarks Naturfredningsforening misinformerer om Filsø

Denne sommers vandmiljøproblemer rundt om i vandløb og søer hænger uløseligt sammen med, at afstrømningen fra natur- og landbrugsarealer er minimeret på grund af tørke, mens udledningen af spildevand – herunder dårligt renset spildevand – fortsætter i samme takt som hidtil

En rigtig lystfiskerhistorie

Når en flere kilo stor regnbueørred ”ligger med bugen i vejret i Odense Å” lige uden for Ejby Mølle Renseanlæg, kunne det måske hænge sammen med spildevandsudledninger, som det oftest gør, når fiskene vender bugen i vejret

Scroll til toppen