Poul Vejby-Sørensen

Om CO2: Endelig erkendelse – men sagen skal gribes rigtigt an

Det er på tide at anerkende jordbrugserhvervenes helt specielle egenskab, nemlig at de ikke kun udleder CO2 men også optager og binder CO2 fra atmosfæren

Forsker: Iltsvind i Filsø skyldes ikke landbruget

Mindre kvælstofudledning fra landbruget vil ikke have nogen effekt, lyder det i både JydskeVestkysten og TV Syd

Danmarks Naturfredningsforening misinformerer om Filsø

Denne sommers vandmiljøproblemer rundt om i vandløb og søer hænger uløseligt sammen med, at afstrømningen fra natur- og landbrugsarealer er minimeret på grund af tørke, mens udledningen af spildevand – herunder dårligt renset spildevand – fortsætter i samme takt som hidtil

En rigtig lystfiskerhistorie

Når en flere kilo stor regnbueørred ”ligger med bugen i vejret i Odense Å” lige uden for Ejby Mølle Renseanlæg, kunne det måske hænge sammen med spildevandsudledninger, som det oftest gør, når fiskene vender bugen i vejret

Danmark er gået amok i tvivlsomme reguleringer

Nabotjekket vidner om, at Danmark på utallige områder inden for miljøadministration er gået egne veje, således at egentlig sammenligning ikke er mulig

COWI’s nabotjek viser, at naboerne er klogest: Danske vandplaner er dårligt funderet

Det er videnskabeligt forkasteligt at opgøre næringsstofbelastningen i tons, påpeger Poul Vejby-Sørensen

Kategorier

Bedre vilkår for danske landmænd

Bliv medlem i dag

Vi opfordrer til, at du bliver medlem af Landsforeningen for Bæredygtigt landbrug og dermed støtter foreningens arbejde for fremtidens danske landbrug

Q8

Rabataftale med Q8

Bæredygtigt Landbrug har indgået et samarbejde med Q8 om en fordelagtig rabataftale på brændstof.

Scroll til toppen