Hans Henrik Pørksen

Tysk korn har dobbelt så meget protein

Han dyrker korn i både Danmark og Tyskland. Men pga. undergødskning og skrappe restriktioner på kvælstof i Danmark, kan det danske korn ikke længere bruges til brødproduktion. Ta’ med når landmand Hans Henrik Pørksen fortæller om proteinindholdet i sit danske og tyske korn.

I Tyskland er randzonen 1 meter

I Danmark gik man med randzoneloven sidste år fra 2 til 10 meters randzoner omkring alle åer, søer og vandløb. I Tyskland har man reduceret randzonerne fra 7 til 1 meter. Ta’ med når den danske landmand Hans Henrik Pørksen fortæller om sine tyske randzoner.

Vandplanerne øger vandpresset

Mens politikere på Christiansborg diskuterer hvorvidt forsumpning af landbrugsarealerne vil finde sted som følge af vandplanerne, fortæller landmand Hans Henrik Pørksen her om sine personlige erfaringer med dræning af landbrugsland – i Danmark såvel som i Tyskland.

Store forskelle på rammevilkår mellem Danmark og Slesvig

Den socialdemokratiske folketingskandidat Palle Graversgaard er sammen med en planteavlskonsulent og to danske landmænd nået frem til, at de samme EU-regler praktiseres på vidt forskellig måde på hver sin side af den dansk-tyske grænse. Miljøkrav og udmøntning af vandplanerne skal være ens for de danske og nordtyske landmænd

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.