Nikolaj Schulz

Jurist: Alpereglen bliver umulig at overholde i praksis

Fødevareministeren har ændret på reglen bag den såkaldt ’alperegel’, men ændringen har ikke betydning for de konklusioner, jurist Nikolaj Schulz kommer frem til: Reglen savner stadig videnskabeligt belæg og den er i tilgift umulig at overholde

Jurist: Det nærmer sig misbrug af offentlighedsloven

I forbindelse med en anmodning om aktindsigt omkring den såkaldte alperegel, stødte jurist Nikolaj Schulz på et afslag, der undrer ham. Afslaget begrundes nemlig med en paragraf, som juristen ikke mener benyttes efter hensigten

Jurist efter samråd om Alpereglen: Videnskaben er et tag selv bord for ministeren

For få dage siden fortalte videnskaben fødevareministeren, at jorderosion forekom på mere end 5.000 hektar landbrugsjord i Danmark, men den 26. marts fortalte videnskaben ministeren, at arealet nu kun er på 245 hektar. Jurist kalder videnskaben for et tag selv bord for Dan Jørgensen

Alpereglen er ikke fagligt begrundet i Danmark

Aarhus Universitet konstaterede i en rapport fra 2009, at jorderosion ikke er et problem i Danmark. Den 26. marts skal fødevareministeren i et åbent samråd forklare, hvorfor et omfattende regelsæt om netop jorderosion alligevel blev implementeret i Danmark den 1. februar

12 graders reglen skal fjernes

Den KO-belagte 12 graders regel indebærer, at man fra høst (august) til 1. marts på visse skrånende arealer ikke må jordbearbejde. Reglen savner juridisk og faglig begrundelse, så hvordan finder sådan en regel alligevel vej til dansk lovgivning?

Den ny regulering kan iværksættes med nuværende regler

Bæredygtigt Landbrugs jurister mener ikke, at der indenfor den nuværende husdyrlov er noget, der forhindrer, at en ny regulering af landbruget, baseret på målinger, kan tages i brug her og nu

Kategorier

Bedre vilkår for danske landmænd

Bliv medlem i dag

Vi opfordrer til, at du bliver medlem af Landsforeningen for Bæredygtigt landbrug og dermed støtter foreningens arbejde for fremtidens danske landbrug

Q8

Rabataftale med Q8

Bæredygtigt Landbrug har indgået et samarbejde med Q8 om en fordelagtig rabataftale på brændstof.

Scroll til toppen