Nikolaj Schulz

DN er bagstræberiske i målersagen fra Jammerbugt

Chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, Nikolaj Schulz, mener, at det er absurd, at Dansk Naturfredningsforening ikke ønsker konkrete målinger af kvælstof.

Hvilke landbrug kan få glæde af målinger?

Hvis du vil vide, om det er muligt for dig at bruge konkrete målinger for kvælstofudledning i stedet for modelberegninger, så er det her, du skal kigge.

Pesticidforbud i Egedal er ulovligt

Egedal Kommune vil forbyde brug af pesticider på Bjellekær Kildeplads. Ifølge Chefjurist Nikolaj Schulz er det faglige og juridiske grundlag for forbuddet meget mangelfuldt.

Ida Auken er på juridisk og faglig glatis – grundvandet har aldrig haft det bedre

Debatten om regeringens landbrugspakke har været voldsom de forløbne dage, og seneste stridspunkt er vores drikkevand, som flere politikere mener er i akut fare for at blive forurenet med nitrat. Bæredygtigt Landbrugs chefjurist, Nikolaj Schulz, går i rette med Ida Auken og hendes kritik.

Kampen om de lysåbne arealer

NaturErhvervstyrelsen har for nylig indrømmet deres ulovlige praksis og i annoncer efterlyser de nu landmænd, der har fået en forkert afgørelse om lysåbne arealer i skov og på rekreative arealer. Det er i sig selv pudsigt, at NaturErhvervstyrelsen indrømmer en ulovlig praksis, men tilsyneladende ikke selv er i stand til at finde deres egne afgørelser...

NaturErhvervstyrelsen er skadevolder, danske landmænd er skadelidte

Nikolaj Schulz kalder det ”lodret sludder”, når NaturErhvervstyrelsen melder ud, at arealstøtten er tabt for landmænd, der har fulgt styrelsens urigtige vejledning. Chefjuristen vurderer, at de berørte landmænd har ret til erstatning, da NAER har tilsidesat EU-retten på området.

Kategorier

Bedre vilkår for danske landmænd

Bliv medlem i dag

Vi opfordrer til, at du bliver medlem af Landsforeningen for Bæredygtigt landbrug og dermed støtter foreningens arbejde for fremtidens danske landbrug

Q8

Rabataftale med Q8

Bæredygtigt Landbrug har indgået et samarbejde med Q8 om en fordelagtig rabataftale på brændstof.

Scroll til toppen