Nikolaj Schulz

Gamle modelberegninger baggrund for naturprojekter

I Jammerbugt Kommune er man netop ved at vedtage en ny kommuneplan, der meget vel kan betyde mindre areal til landbrug. Men det er gamle modelberegninger, der ligger til grund for indsatsterne, og tallene stemmer ikke overens med de seneste måleresultater for området, så Asger Møller Madsen stemmer nej til de nye planer

Jorderosion og videnskab

Jorderosion er en langsigtet udfordring, der over måske 50-100 år kan have betydning for jordens frugtbarhed. Goswin Heckrath forsker i bl.a. jorderosion ved Århus Universitet, og han opfordrer til, at der startes en saglig debat om hvilket erosionsniveau, der anses for acceptabelt i Danmark

Behandling af ny randzonelov forceret

En ny udgave af randzoneloven skal færdigbehandles i Folketinget inden sommerferien. Dermed træder loven højst sandsynlig i kraft inden implementeringen af den nye udgave af vandplanerne. Det virker fuldstændig bagvendt, da randzonerne netop er bundet op på vandplanerne, siger jurist hos Bæredygtigt Landbrug, der samtidig forudser, at randzonearealet med den kommende lov nemt kan overstige arealet omfattet af den tidligere randzonelov

Alpereglen umulig at overholde

Enhver kan se, at reglen bliver umulig at overholde. Hvordan skal man have en chance for at vide, hvornår man kører på et alpe-areal og hvornår man ikke gør?

Jurist: Alpereglen bliver umulig at overholde i praksis

Fødevareministeren har ændret på reglen bag den såkaldt ’alperegel’, men ændringen har ikke betydning for de konklusioner, jurist Nikolaj Schulz kommer frem til: Reglen savner stadig videnskabeligt belæg og den er i tilgift umulig at overholde

Alpereglen er ikke fagligt begrundet i Danmark

Aarhus Universitet konstaterede i en rapport fra 2009, at jorderosion ikke er et problem i Danmark. Den 26. marts skal fødevareministeren i et åbent samråd forklare, hvorfor et omfattende regelsæt om netop jorderosion alligevel blev implementeret i Danmark den 1. februar

12 graders reglen skal fjernes

Den KO-belagte 12 graders regel indebærer, at man fra høst (august) til 1. marts på visse skrånende arealer ikke må jordbearbejde. Reglen savner juridisk og faglig begrundelse, så hvordan finder sådan en regel alligevel vej til dansk lovgivning?

Scroll til toppen