Nikolaj Schulz

BL i høringssvar: Alpereglen er unødvendig, uegnet og uforholdsmæssig

Bæredygtigt Landbrug har afgivet høringssvar til den nye alperegel. Ifølge foreningen har Fødevareministeriet fuldstændig misforstået videnskaben omkring jorderosion. Jurist Nikolaj Schulz opfordrer direkte til at Alpereglen ophæves

Randzoneloven bør genovervejes

Den 3. juni klokken 7.30 er fødevareminister Dan Jørgensen (S) kaldt i åbent samråd på Christiansborg for at svare på, om det reelle randzonearealer udgør 25.000 hektar, som forudsat i det seneste ændringsforslag til randzoneloven. Men hvordan står randzoneloven egentlig nu, snart to år efter den trådte i kraft i 2012?

Gamle modelberegninger baggrund for naturprojekter

I Jammerbugt Kommune er man netop ved at vedtage en ny kommuneplan, der meget vel kan betyde mindre areal til landbrug. Men det er gamle modelberegninger, der ligger til grund for indsatsterne, og tallene stemmer ikke overens med de seneste måleresultater for området, så Asger Møller Madsen stemmer nej til de nye planer

Jorderosion og videnskab

Jorderosion er en langsigtet udfordring, der over måske 50-100 år kan have betydning for jordens frugtbarhed. Goswin Heckrath forsker i bl.a. jorderosion ved Århus Universitet, og han opfordrer til, at der startes en saglig debat om hvilket erosionsniveau, der anses for acceptabelt i Danmark

Behandling af ny randzonelov forceret

En ny udgave af randzoneloven skal færdigbehandles i Folketinget inden sommerferien. Dermed træder loven højst sandsynlig i kraft inden implementeringen af den nye udgave af vandplanerne. Det virker fuldstændig bagvendt, da randzonerne netop er bundet op på vandplanerne, siger jurist hos Bæredygtigt Landbrug, der samtidig forudser, at randzonearealet med den kommende lov nemt kan overstige...

Alpereglen umulig at overholde

Enhver kan se, at reglen bliver umulig at overholde. Hvordan skal man have en chance for at vide, hvornår man kører på et alpe-areal og hvornår man ikke gør?

Kategorier

Tilmelding til

Generalforsamling

Onsdag den 27. februar 2019 afholder vi generalforsamling på Bygholm Landbrugsskole.

Bedre vilkår for danske landmænd

Bliv medlem i dag

Vi opfordrer til, at du bliver medlem af Landsforeningen for Bæredygtigt landbrug og dermed støtter foreningens arbejde for fremtidens danske landbrug

Q8

Rabataftale med Q8

Bæredygtigt Landbrug har indgået et samarbejde med Q8 om en fordelagtig rabataftale på brændstof.

Scroll til toppen