Nikolaj Schulz

Flyv ikke højere…

NaturErhvervstyrelsen vil med droner til at gennemføre kontrol af landmænd. Betænkeligt, siger Bæredygtigt Landbrug, der frygter, at de konkrete og menneskelige vurderinger tilsidesættes

Indsatsplaner kan mere end halvere husdyrbrug

Miljøministeren har udpeget og kortlagt geografiske områder, hvor der er drikkevandsinteresser i Danmark. Nu er kommunerne forpligtet til at udarbejde indsatsplaner for de enkelte drikkevandsområder i kommunen. Formålet med indsatsplanerne er at kortlægge arealanvendelse, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse

BL: Anmod om aktindsigt i fejlskemaet

I disse dage modtager danske landmænd fejlskemaer, hvor NaturErhvervstyrelsen igen reducerer landbrugets omsdriftsarealer. Det er nødvendigt, at så mange landmænd som muligt beder om en begrundelse, så urimelighederne kan få en ende, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug

Randzonecirkusset kommer til byen

Entrebilletten er 9 meter på hver side af dine grøfter og vandløb. Randzonerne har ingen effekt. Der er tale om klokkeklar ulovlig ekspropriation, eller også er det bare simpelt tyveri. Det mener jurist i Bæredygtigt Landbrug Nikolaj Schulz efter præsentationen af den ændrede randzonelov

Alpereglen ikke ændret

Den udskældte regel om at landmænd ikke frit må dyrke jorden på arealer, der hælder mere end 12 grader bliver nu til virkelighed, til trods for at forskere har svært ved at se det videnskabelige grundlag. Hos Bæredygtigt Landbrug fortsætter man kampen for at få reglen fjernet

Nye gødningsregler bygger på gætværk

Bæredygtigt Landbrug kalder den ny gødningsanvendelsesbekendtgørelse for ’rent gætværk’, for hvorfor tæller vinterhvede med som alternativ til efterafgrøder imens vinterbyg og vinterrug ikke gør. Og så kalder foreningen det for uforståeligt, at tidligere randzoner tæller med en faktor 4:1, når den nyeste viden viser, at randzonerne ikke har en effekt i forhold til kvælstoffastholdelse i jorden

Betalingsrettigheder kom tilbage til landmanden

Et medlem i Bæredygtigt Landbrug fik meddelelse fra NaturErhvervstyrelsen om, at han havde tabt en portion af sine rettigheder, fordi rettighederne ikke var blevet brugt to år i træk. Bæredygtigt Landbrugs juridiske rådgivningstjeneste gik ind i sagen, og inden for to måneder var betalingsrettighederne tilbage hos landmanden

Randzoneloven bør genovervejes

Den 3. juni klokken 7.30 er fødevareminister Dan Jørgensen (S) kaldt i åbent samråd på Christiansborg for at svare på, om det reelle randzonearealer udgør 25.000 hektar, som forudsat i det seneste ændringsforslag til randzoneloven. Men hvordan står randzoneloven egentlig nu, snart to år efter den trådte i kraft i 2012?

Gamle modelberegninger baggrund for naturprojekter

I Jammerbugt Kommune er man netop ved at vedtage en ny kommuneplan, der meget vel kan betyde mindre areal til landbrug. Men det er gamle modelberegninger, der ligger til grund for indsatsterne, og tallene stemmer ikke overens med de seneste måleresultater for området, så Asger Møller Madsen stemmer nej til de nye planer

Scroll til toppen