Maiken Bak Jensen

Landmænd skal dokumentere oversvømmelser

Mange landmænd mister hvert år indtjening for store summer på grund af oversvømmede marker. Hvis oversvømmelserne skyldes manglende vandløbsvedligehold er det vigtigt, at landmændene sikrer sig god dokumentation, hvis de skal have erstatning fra kommunen.

Landmænd skal ikke begrænses uden dokumentation

Bæredygtigt Landbrug har afgivet høringssvar til en revideret bekendtgørelse om indsatsplaner. Med den nye bekendtgørelse er dokumentationskravet til kommunerne udvidet, når de påtænker begrænsninger i landmandens brug af nitrat og pesticider, som noget nyt skal bl.a. miljøfremmede stoffer også vurderes.

Landmænd bøder for manglende vandløbsvedligeholdelse

I Holbæk Kommune har landmand John Olsen fået frataget landbrugsstøtte til vandløbsnære arealer, da kravene om plantedække ikke kunne overholdes på grund af høj vandstand i Åmose Å. I juni måned blev Holbæk Kommune af Natur- og Miljøklagenævnet tvunget til at oprense åen, men hos Bæredygtigt Landbrug er man stærkt utilfredse med, at NaturErhvervstyrelsen ikke holder kommunen ansvarlig for landmandens tab, når de skyldes mangelfuld vedligeholdelse af kommunens vandløb.

Naturstyrelsen tager ikke klagerne seriøst

Naturstyrelsen har modtaget 154 klager over de statslige vandplaner. Klager, der efter loven skal behandles individuelt. Men det er de ikke blevet, for Naturstyrelsen har blot valgt at udsende præcis den samme standardskrivelse til alle klagere. Det er et brud på forvaltningsprincipperne, lyder det fra jurist hos Bæredygtigt Landbrug Maiken Bak Jensen.

Fortsat forviklinger med ændring af randzonebekendtgørelsen

Fødevareforliget fra april 2014 lovede administrative forenklinger for randzonearealerne, men hos Bæredygtigt Landbrug konstaterer man, at der kun sker tekniske ændringer. Randzoneloven tager nemlig ikke højde for, at landbrugsjorden fra tid til anden handles i Danmark, for en ny regel betyder, at landmanden ved tilkøb af jord kan få randzoner på mere end fem procent af arealet

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.