Landmænd skal dokumentere oversvømmelser

Mange landmænd mister hvert år indtjening for store summer på grund af oversvømmede marker. Hvis oversvømmelserne skyldes manglende vandløbsvedligehold er det vigtigt, at landmændene sikrer sig god dokumentation, hvis de skal have erstatning fra kommunen.

Landmænd skal ikke begrænses uden dokumentation

Bæredygtigt Landbrug har afgivet høringssvar til en revideret bekendtgørelse om indsatsplaner. Med den nye bekendtgørelse er dokumentationskravet til kommunerne udvidet, når de påtænker begrænsninger i landmandens brug af nitrat og pesticider, som noget nyt skal bl.a. miljøfremmede stoffer også vurderes.

1-årsdag for vandplaner ”fejres” med vandhandleplaner

Det er i dag, den 30. oktober, præcis ét år siden, at vandplanerne for 2009 – 2015 blev offentliggjort. Det medfører også, at det også er i dag, kommunerne senest skal være klar med deres vandhandleplaner.

3.700 kontroller dette efterår

3.700 kontroller er den kost danske landmænd bydes i løbet af dette efterår, og kontrollerne er allerede i gang.

§ 3-beskyttelse er let at opnå – men nærmest umulig at komme ud af igen

Mange steder i landet er der vandløb, der er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven, uden der reelt er natur at beskytte. Det bør ændres, mener jurist hos Bæredygtigt Landbrug, Maiken Bak Jensen, der opfordrer til, at det bliver muligt at undtage vandløb fra § 3-beskyttelse igen.

Landmænd bøder for manglende vandløbsvedligeholdelse

I Holbæk Kommune har landmand John Olsen fået frataget landbrugsstøtte til vandløbsnære arealer, da kravene om plantedække ikke kunne overholdes på grund af høj vandstand i Åmose Å. I juni måned blev Holbæk Kommune af Natur- og Miljøklagenævnet tvunget til at oprense åen, men hos Bæredygtigt Landbrug er man stærkt utilfredse med, at NaturErhvervstyrelsen ikke holder kommunen ansvarlig for landmandens tab, når de skyldes mangelfuld vedligeholdelse af kommunens vandløb.

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.