Jens Sillesen

§3-losseplads må ikke renses

Regeringen vil forøge beskyttelsen af §3-arealer, men der er måske brug for at diskutere, hvad der er beskyttelsesværdig natur. Et dybt forurenet vandhul på Fyn er beskyttet natur, og landmanden må ikke pille ved affaldet

Det er vigtigt at markere sig

Dialog er i orden, men det er også nødvendigt at markere sig – selvom det træder andre over tæerne, mener Jørgen Brønd, som er nyt bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug

Massescreening: Er det lossepladspesticider?

Miljøstyrelsens massescreening af pesticider indikerer, at et specialdepot for forurenet jord er utæt, og/eller en kommunal losseplads lækker forurening ud i grundvandet. Kommunen og ejeren af specialdepotet har aldrig etableret den pålagte monitering af området

Scroll til toppen