Jens Sillesen

Kommunal kvægbro synker i åen

Odense Kommune lyttede ikke til en landmand med lokalkendskab til Vejrup Å. Først placerede man broen på et forkert sted. Nu står den rigtigt, men synker ned i vandløbet

BL: Spildevandsafgifter bør sættes op

Afgifterne på udledte næringsstoffer i spildevand er så lave, at de reelt straffer renseanlæggene for at rense bedre end minimumskravene. Området bør kulegraves, mener Bæredygtigt Landbrug

OECD: Kød bliver også fremtiden

Verden kommer til at spise større mængder kød i fremtiden, både samlet og pr. person, viser international prognose. Efterspørgslen afgør produktionen, konstaterer BL-direktør

Scroll til toppen