Jørgen Evald Jensen

Stor usikkerhed i retentionskortet

Med en gennemsnitlig usikkerhed på 21 procent mener fagpolitisk rådgiver i Bæredygtigt Landbrug, Jørgen Evald Jensen, at det er uanstændigt at benytte det nye retentionskort til regulering af landbrugsdriften. Han frygter, at det snart vil være slut med landbrugsdriften i områder, der udpeget til at have en begrænset retentionseffekt

DN forsøger at stikke blår i øjnene på danskerne

Når Danmarks Naturfredningsforening (DN) i deres debatoplæg ’Kan det betale sig at omlægge til økologi?’ påstår, at man kan omlægge dansk landbrug til økologisk drift og samtidig opretholde den samme indtjening, er det så langt ude, at det skriger til himlen

Naturstyrelsen opfører sig som den dømmende magt

Hos Bæredygtigt Landbrug ser man med stor bekymring på Naturstyrelsens behandling af landmændenes klager i forbindelse med vandplanerne. For ikke alene har den offentlige myndighed overskredet svarfristen, man har også set bort fra individuelle forhold, og dermed mener chefjurist Nikolaj Schulz, at Naturstyrelsen har dømt landmændene ude, før klagen overhovedet er nået frem til Natur- og Miljøklagenævnet

Fødevareministeriets supercomputer ser bort fra virkeligheden

Når landmanden i 2015 indsender sin ansøgning om grundbetaling, så er han tvunget til elektronisk at skrive under på, at oplysningerne er korrekte. Men ifølge NaturErhvervstyrelsen er de kort landmanden skriver under på er korrekte, slet ikke bindende. Bæredygtigt Landbrug mener at proceduren stiller landmanden i et urimeligt dilemma, og opfordrer til at reglerne ændres så landmanden kan afgive korrekte oplysninger

Randzonekort bliver nu bindende i forhold til EU-ansøgningen

NaturErhverstyrelsen har den 1. februar åbnet for ny ansøgningsrunde til grundbetaling frem til d. 21. april. Som noget nyt er indhegningen i kortprogrammet IMK det bindende for ansøgningen. Det vil sige, at arealet man søger på, kan ikke længere indtastes som et tal, men bliver nu udregnet på baggrund af det indtegnede areal.

Sandheden om den forfejlede danske miljøpolitik

Der bliver ikke lagt fingre imellem, når Bæredygtigt Landbrug fredag den 1. marts i Skalborghallen kører det tunge juridiske skyts i stilling for at fortælle nordjyderne, hvorfor den danske miljøpolitik på landbrugsområdet ikke blot er virkningsløs, men at den er direkte ulovlig.

Scroll til toppen
Please accept statistics cookies to watch this video.