Ingen problematisk PFAS eller PFOS i plantebeskyttelsesmidler i EU

Miljøstyrelsen har bekræftet mundtligt, at der ikke findes PFAS-stoffer i danske eller europæiske sprøjtemidler. Det glæder Bæredygtigt Landbrug, der efterspørger en snarlig skriftlig bekræftelse

Der spilles Sorteper med landbrugets klimabidrag

Der er mange væsentlige årsager til at indregne etårige afgrøders optag af CO2 i det landsdækkende, og i den enkelte bedrifts, klimaregnskab. For hvordan skal vi ellers finde ud af, hvor afgrødeproduktion har den laveste klimabelastning, spørger Bæredygtigt Landbrugs faglige konsulent Jens Lund Pedersen

Mens vi venter på en Second Opinion

Nytænkning er nødvendig på vandmiljøområdet, lige nu bruger man millioner af kroner på mere af det samme, og får ingen bedring i vandmiljøet, skriver Bæredygtigt Landbrugs faglige konsulent

Nytænkning ønskes med hensyn til landbrugets kvælstofindsats

Det er værre end bedrøveligt at læse udkastet til årets NOVANA-rapport om Landovervågningsoplande 2021. Atter et år med omkostninger i milliardklassen, både for landbruget og samfundet som helhed, og fortsat ingen målbar effekt på kvælstofudledningen til de kystnære farvande siden 2004

Gå efter de store klimaudfordringer

Vi kan med ro i klimasindet spise danske fødevarer, skriver Bæredygtigt Landbrugs faglige konsulent

Klimaindsatsen i landbruget virker

SF’s partileder er slet ikke opdateret på den store indsats med at nedbringe udledningerne i dansk landbrug, skriver Bæredygtigt Landbrugs faglige konsulent

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.