Hans Aarestrup

Myndigheder skal ligesom landmænd leve op til reglerne

Vi skylder hinanden at få styr på vandkvaliteten, både når det gælder de næringsstoffer, der kommer fra markerne, og de kemiske stoffer der kommer fra veje, spildevandsoverløb, etc. – skriver Bæredygtigt Landbrugs direktør efter skrivelse fra EU-kommissionen

Nu kan der renses op i vandløbene

Finansministerens lempelse af kommunernes anlægsloft vil forhåbentlig øge bestræbelserne på at undgå oversvømmelser – skriver Bæredygtigt Landbrugs direktør

BL-direktører: Tid til nytænkning!

Ingen har endnu kunnet argumentere mod Bæredygtigt Landbrugs alternative forslag om efterafgrøder. Lad os nu tænke os om og standse den nyttesløse beskæftigelsesterapi for konsulenter og kontrollanter, skriver foreningens to direktører

Sigtelinjerne er forkerte

Man kan nu altså ikke bøje naturlovene, uanset hvilken partifarve man har – skriver Bæredygtigt Landbrugs to direktører ovenpå krav om reduceret kvælstofudledning

Scroll til toppen