Positive meldinger fra regeringen om kommende klimaforhandlinger

Statsministeren understreger, at produktion ikke må flytte ud af landet som følge af politiske tiltag – og klimaministeren slår fast, at kødafgifter ikke er vejen frem

”Politikerne regulerer landbruget væk, uden at vandmiljøet bliver bedre af det!”

Alle partier var inviteret, men kun Venstre og Liberal Alliance tog imod tilbuddet om at deltage i debatmøde om de efterafgrøder, som Bæredygtigt Landbrug har stævnet for

Landmanden skal ikke bøde for konsulentens fejl

Frifindelse ved retten i Holstebro kan få stor betydning for kolleger, siger Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør

Landmænd øger indsatsen for summende insekter

Ikke færre end 40 landmænd og lodsejere er denne gang med i ”Bornholm Blomstrer”, der breder sig over 64.200 kvadratmeter

BL tager endnu et skridt i kampen for landmandens gødning

Efter at have klaget over den manglende miljøvurdering af de obligatoriske målrettede efterafgrøder har Bæredygtigt Landbrug nu også stævnet staten for det samme

Giftstoffer fra naturens planter udgør en overset trussel

Man skal fokusere på andet end planteværnsmidler, hvis man vil miljøet og drikkevandet det bedste, konkluderer forskningsprojekt

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.