Christian Ingemann Nielsen

Kæmpe sejr at landmænd får støtte tilbage

Danske landmænd får deres retmæssige støtte for lysåbne arealer tilbage – også de, som ikke har søgt, og dermed mener Bæredygtigt Landbrug, at det er slået fast, at NaturErhvervstyrelsens praksis med at trække støtte for arealer med flere lovlige anvendelser har været ulovlig.

Scroll til toppen