Anne-Marie Glistrup

Forfejlet dansk implementering af gødningsdirektivet

Advokat Hans Sønderby Christensen har som advokat for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug anmodet professor dr. Jur. Peter Pagh om at udarbejde et notat om de danske gødningsnormer efter gødningsanvendelsesloven sammenholdt med EU’s nitratdirektiv. Notatet er nu afleveret til Vestre Landsret og kan derfor offentliggøres.

Og marchen fortsætter

En lun sommeraften og et flot landbrug dannede torsdag den 2. juli en dejlig ramme for et havemøde med Bæredygtigt Landbrug i det midtjyske. Her gav formanden, advokaten og den faglige ekspertise en status på kampen for et landbrug baseret på faglighed og korrekt jura.

Scroll til toppen