Anne-Marie Glistrup

Borgmestermøde om vandområdeplaner

Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade (V), var i ugens løb vært for et uformelt arbejdsmøde med formanden for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede, og faglig direktør Jørgen Evald. På dagsordenen var vandområdeplanerne og deres konsekvenser for Limfjordsområdet samt arbejdet i vandrådene. Det blev en konstruktiv debat om planer og konsekvenser samt det fælles ønske om at løfte lokalsamfundene

Næringsstoffer i fokus

Der var en meget positiv og optimistisk stemning på L&F’s Økologisektions Årsmøde torsdag. Mødet blev afholdt på Bygholm Landbrugsskole og samlede rekordmange deltagere – hele 250. I debatten var der speciel fokus på næringsstoffer til marken

Ålegræsset trives i Limfjorden

Hvis ålegræsset er en indikator på, hvordan de indre danske farvande har det, så lyder det ude fra det klare vand, at de trives. Rapport fra en formiddag på Limfjorden med erhvervsfisker Erling Sørensen

Glæde over øget gødning

På Sanderumgård ved Odense glæder driftsleder Henrik Terp sig over den øgede gødningsmængde, der er til rådighed i denne vækstsæson. Han regner med på sigt, at kunne hæve udbytterne med 3-4.000 kr. pr. ha i chips kartofler og med 2.000 kr. i hvede. Den øgede kvælstofmængde vil i første omgang også gavne den udpinte jord – efter 10 til 15 års udpining.

Tid til debat til ”Sandhedens Time”.

Debatten var intens efter hvert indlæg til Bæredygtigt Landbrugs stormøde ”Sandhedens time”. Under formandens myndige ledelse og med vandrende mikrofoner fik flest muligt adgang til at udtrykke sig.

Forfejlet dansk implementering af gødningsdirektivet

Advokat Hans Sønderby Christensen har som advokat for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug anmodet professor dr. Jur. Peter Pagh om at udarbejde et notat om de danske gødningsnormer efter gødningsanvendelsesloven sammenholdt med EU’s nitratdirektiv. Notatet er nu afleveret til Vestre Landsret og kan derfor offentliggøres.

Og marchen fortsætter

En lun sommeraften og et flot landbrug dannede torsdag den 2. juli en dejlig ramme for et havemøde med Bæredygtigt Landbrug i det midtjyske. Her gav formanden, advokaten og den faglige ekspertise en status på kampen for et landbrug baseret på faglighed og korrekt jura.

Scroll til toppen
Please accept statistics cookies to watch this video.