Anne-Marie Glistrup

Målinger nytter

Når der måles direkte i drænbrønden på Borupgård i Nordjylland, er der betydeligt mindre koncentrationer af næringsstoffer end ved tilsvarende målinger i grøfter, hvor spildevand fra de omkringliggende småbyer også ledes ud

En mudret dom

Onsdag formiddag faldt der dom over Ulf Nielsen ved Vestre Landsret, hvor han blandt andet var tiltalt for, at hans kreaturer og heste i naturplejens tjeneste manglede læ og adgang til godt drikkevand

Spildevand i fokus

Det er nødvendigt at handle på den viden, vi har om de største kilder til forurening af vore vandløb – lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs formand

Scroll til toppen