Principiel efterafgrødesag kommer for landsretten på onsdag

Bæredygtigt Landbrugs chefjurist ser frem til at få afgjort den kontroversielle sag om ”Guds handlinger” på Peter Eliassens marker

dommerhammer

En af de mest absurde tvister i dansk miljø- og landbrugspolitik – hvor Bæredygtigt Landbrug bakker landmanden op i sagsanlægget mod staten – skal nu afgøres i en retssag.

Retsopgøret er berammet til Vestre Landsret, fordi sagen er så principiel.

Fra på onsdag den 22. marts er der således hovedforhandling i sagen om Thy-landmanden Peter Eliassen, som har mistet sin landbrugsstøtte som følge af begivenheder, der er helt udenfor hans kontrol. Miseren skyldes, at honningurten i en efterafgrødeblanding ifølge Landbrugsstyrelsen ikke var vokset tilstrækkeligt frem på nogle af de marker, som Peter Eliassen havde tilsået med efterafgrøder.

Landmanden har gjort alt det rigtige

”At efterafgrøderne ikke vokser frem, skyldes jo vind og vejr. Det er simpelthen an act of God. Altså fuldstændig hændeligt. Det skal en landmand eller for den sags skyld andre borgere ikke lide under”, understreger Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz.

”Der er endda bred enighed om, at Peter Eliassen har gjort alt det rigtige ved at udså indenfor fristen, på en korrekt måde og med en rigtig blanding. Sagen er for Bæredygtigt Landbrug principiel og vidtrækkende, fordi landmanden pålægges ansvar for disse ”Guds handlinger” – hvilket er både uacceptabelt og i strid med gældende EU-regler. Det er helt indlysende forkert at vurdere fremspiringen fremfor såningen”, tilføjer han.

Sagen har presset styrelsen til ny praksis

Chefjuristen ser derfor frem til at få den omstridte sag testet ved domstolen. Fordi der – ikke mindst af hensyn til thyboens egen bedrift – bør statueres et eksempel.

Nikolaj Schulz understreger dog samtidig, at Peter Eliassens og Bæredygtigt Landbrugs stædighed i denne sag i sig selv har resulteret i en overordnet sejr til dansk landbrug: Den kommende retssag har således allerede påvirket Landbrugsstyrelsens praksis. At styrelsen har åbnet for flere muligheder for force majeure i efterafgrøder, skyldes utvivlsomt dette retsopgør – er Bæredygtigt Landbrugs chefjurist slet ikke i tvivl om. Styrelsen fastslår i dag, at det nu er muligt for landmændene at påberåbe sig force majeure, hvis deres MFO-efterafgrøder eller frivillige målrettede efterafgrøder er mislykket, eller fremspiringen er væsentligt forsinket på grund af ekstraordinære vejrforhold. Det er netop kernen i Peter Eliassens sag, hvor det kan lægges til grund, at efterafgrøderne ikke er fremspiret eller er blevet spist af snegle på grund af vejrliget.

”Landbrugsstyrelsens lempede praksis trækker helt åbenlyst tråde til Peter Eliassen-sagen”, forklarer Nikolaj Schulz.

Du kan læse mere om onsdagens retssag i indlæggene fra Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside HER, HER og HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

(Ovenstående er også sendt ud som pressemeddelelse til landbrugspressen. Du kan eksempelvis læse Maskinbladets og Effektivt Landbrugs hjemmesideudgaver af historien HER og HER, ligesom Landbrugsavisen beskriver sagen HER).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.