Statens dyr må åbenbart gerne lide mere end alle andres

Efter sydamerikansk model ryddes skov og natur for at give plads til hegn og flere dyr i Naturnationalpark Almindingen

Miljø og Fødevareministeriet

Af Lene Christensen, medlem af foreningen “Stop vanrøgt af dyr bag hegn”, Sjoltevej 14, 4733 Tappernøje

I Naturstyrelsens endelige rapport ”Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Almindingen” afsløres det, at der bag de positivt ladede begreber som ”naturgenopretning” og ”biodiversitetsfremmende tiltag” gemmer sig øgede klimabelastninger, enorme naturødelæggelser og liv uden foder og pleje for flokken af indespærrede og retsløse dyr.

Rapporten er unavngiven, men der refereres flittigt til gruppen af velkendte rewildingbiologer.

Klimaet

I en tid, hvor reduktion af CO2 står øverst på den globale dagsorden, går man herhjemme den modsatte vej og igangsætter eksperimentelle og, som det fremgår af rapporten, bevidst klimaskadelige naturprojekter.

”Sammenlignet med en fortsat naturnær skovdrift i området må det forventes, at etableringen af Naturnationalparken, både på langt og kort sigt, har en negativ effekt på områdets optag af CO2”.

Videre står der, at når der fældes, oversvømmes og udsættes græssende dyr, har det en negativ påvirkning på områdets evne til at optage C02, men når der en gang er opstået en ny, ”rigtig” natur, vil området igen begynde at optage C02. Hvornår vides ikke!

Naturen

Selvom salgsargumentet for Naturnationalparken er mere natur, er tiltagene også her stik modsatrettede.

I stedet for evt. at opkøbe og udlægge jord i forlængelse af den eksisterende natur, så der rent faktisk bliver mere af den, skal der fældes og indhegnes et stort område af Almindingens eksisterende smukke og artsrige natur.

Efter sydamerikansk model, og med tilsvarende negative konsekvenser for klimaet, for den nuværende natur og for alle de dyr og fugle, der mister liv og levesteder i processen, skal området på omkring 1.100 ha med noget af Bornholms dejligste natur, bogstaveligt talt jævnes med jorden, før flere bisoner og et stort antal rådyr, dådyr og krondyr kan flytte ind på det før så naturskønne område.

Denne selvmodsigende fremgangsmåde, som Naturstyrelsen kalder ”naturgenopretning”, og som højst sandsynligt er i strid både med EU’s Habitatdirektiv og Miljøvurderingsloven, må formodes at bunde i en veldokumenteret, målrettet og artsbestemt biodiversitetsplan – men nej!

I rapporten fremgår det, at der overhovedet ingen konkrete mål er med de store naturødelæggelser.

”Naturnationalpark Almindingen har ikke et fast defineret udviklingsmål for naturens tilstand, da udviklingsmålet er, at naturen og de naturlige processer skal have friere udfoldelsesmuligheder og kunne udvikle sig mere dynamisk”.

På bekostning af klimaet skal den eksisterende natur altså fjernes for at gøre plads til en ny, som ingen ved hvad er, men som man politisk har besluttet, at kun hundredvis af indespærrede dyr kan levere.

Dyrene

De udsatte dyr er reproducerende, og når der bliver for mange bag det 2,35 m høje hegn, inviterer Naturstyrelsen på jagt, fremgår det af rapporten.

Over en tiårig periode er utallige prægtige bisonokser bukket under af sult og sygdom i Naturstyrelsens ”prestigeprojekt”, og undervejs i massakren har styrelsen hårdnakket afvist tilbud om hjælp fra fagfolk.

Udadtil en populær turistattraktion, men bag kulisserne har dyrene betalt den ultimative pris for underholdningen med en langsom og smertefuld død, dokumenteret via aktindsigt i obduktionsrapporter, der er hjerteskærende læsning.

Trods lovkrav om tilsyn på individniveau, har ingen haft styr på antallet af dyr, og med en pludselig fritagelse for øremærkning og dermed manglende sporbarhed, kan endnu flere forsvinde ubemærket ned i mulden.

Det er ikke alene dyreetisk forkasteligt, det er også en tikkende bombe for spredning af sygdomme.

Det mangelfulde tilsyn og de mange døde dyr begrunder Naturstyrelsen med arealets nuværende størrelse. Og med en logik, man kun finder hos en styrelse, hvor også faglig uvidenhed er et accepteret argument, berettiger den elendige forvaltning åbenbart til en stor udvidelse og indsættelse af mange flere dyr.

Naturstyrelsen har aldrig rigtigt evnet at overholde dyrevelfærdsloven, og styrelsens manglende forvaltningskompetencer har gennem årene afstedkommet, at adskillige dyr i statens varetægt er døde af sult.

Men i stedet for at stramme op og være et forbillede i kampen for god dyrevelfærd, er der lavet en særlovgivning, der tillader, at statens dyr gerne må lide mere end alle andres, hvilket ikke efterlader meget håb for de prægtige bisoner og de øvrige indespærrede dyr i Naturnationalpark Almindingen.

(Indlægget er sendt direkte til Bæredygtigt Landbrug med henblik på offentliggørelse på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

7 kommentarer til “Statens dyr må åbenbart gerne lide mere end alle andres”

 1. Birthe Christensen

  Jeg bliver både rasende og trist ved denne endegyldige vandalisering – af vores danske natur når vi ser og hører hvad ANDRE uvildige forskere og mange andre fagfolk klart udlægger som en enorm fejldisposition – som kun gør skade😳 – for ikke at tale om de prægtige store hovdyr som både mistrives og i høj grad misrøgtes🥲 – jeg ville virkelig selv give ALT for at få stoppet dette vanvid 😖🥲🥲🥲- men den almene dansker bliver i den grad misinformeret og får stukket blår i øjnene – af en paradisisk drømmevirkelighed – som er LANGT fra virkeligheden – og det i den grad BEVISTLIGT – undrer mig hvordan nogen KAN være med til noget SÅ uhørligt – svaret må være cool cash, mio af støttekroner fra EU m.m. – samt korrupte personer og en regering som lukker øjne og øren og går ind for misrøgt – samt naivt tror på ikke særlig veluddannede biologer – med helt syge og urigtige oplysninger – og de sygeste citater – især Morten D. Hansen “Dyrene må gerne dø og hjertens gerne pga ulv – vi krydser fingre for at ulven en dag tager en håndfuld føl og kalve – Jeg sætter en ære i ikke at have forstand på husdyr” tjahh🫣 samme personage: “det er en stor nydelse og så smukt at sidde og se en hest under dødskamp”😳 – hestene i naturparker falder om da de ikke får beskåret revnede Hove, hvilket er meget lidelsesfuldt – fejre går og halter, og en sådan dødskamp tager iflg. dyrlæger 20-40 dage – under lidelser😢 – det KAN sgu da ikke være rigtigt, vi behandler dyr således her til lands😲😱 STOP DET DOG í anyone PLEASE🙏🙏🙏

 2. Dette oplæg vidner om den uvidenhed, der hersker blandt nogle af modstanderne til mere vild natur i Danmark.
  Almindingen er et dejligt sted og vil blive endnu mere vidunderligt efterhånden som bisonflokken vokser – og det gør den stille og roligt. Selvom den europæiske bison er genetisk meget udsat, har man i regi af Naturstyrelsen på Bornholm netop efter begyndervanskelighederne haft dobbelt så stort held med at få de skrøbelige hankalve til at leve længere. Det er et meget værdifuldt arbejde, der er med til at sikre denne unikke arts overlevelse i Europa. Jeg er stolt af at Danmark lægger natur til at deltage i dette redningsprojekt.
  Med hensyn til de træer, der fældes, er der alene tale om kedsommelige og artsfattige plantagetræer, der ikke giver ly og læ for alle de dyr og planter, der ville leve dér, hvis fortidens store egetræer ikke var blevet systematisk fældet i tiden op til skovrejsningen i 1800-årene. Mere end 1200 forskellige arter af flora og fauna lever på, i og af et egetræ! En Douglasgran, derimod, leverer ikke andet end tømmer. Og vi har altså behov for at fortage naturgenopretning her til lands.
  Jeg drømmer om at Almindingen i fremtiden udvides med midterskoven og helt over til Paradisbakkerne og at hele dette kæmpeområde med vild natur vil kunne skabe vækst og fremgang på Bornholm. For at klare sig i fremtidens turismemarked er det nemlig nødvendigt at kunne levere lidt mere end bare det middelmådige “produkt”.
  Og ja, det betyder naturligvis at der skal sættes stop for træindustrien. Men ærligt talt, myriader af undersøgelser har vist at plantageskov klimamæssigt ikke er bedre end kornmarker. Det er til gengæld urørt skov; OG især hvis den urørte skov forvildes – dvs. at der udsættes store græssere.
  Mere herom kan læses her https://www.nature.com/articles/s44185-022-00009-9

  1. det er jo helt ved siden af skiven .først og fremmest vil jeg gerne se den rapport der fortæller at der lagres ligeså meget CO2 i en kornmark som i en skov . !!!
   Dernæst så skal vi da blive ved med at lave tømmer til byggeriet da det er det mest bæredygtige materiale.
   selvfølgelig skal vi ha meget mere natur og meget gerne sammenhængende natur til det vildt vi har i dag . lad husdyrene blive på marken ved gårdene , hvor landmanden holder opsyn med dem .
   vi skal absolut IKKE have hegn rundt om vores skove og slet IKKE have store græssere bag hegn hvorefter man kalder det vild natur .
   lad nu være med at opfinde arbejdspladser bare fordi der er for mange biologer .

  2. Du er meget lidt empatisk, og dyrene vil og lider, stadig, pgr af folk som sig, i manges øjne kaldes det at have psykopatiske træk. Nej igen til det svineri der foregår, det er uhørt og en skandale af uhørt demention

  3. Barbara Andersen

   Hvis noget vidner om uvidenhed, er det da dit indlæg! Co2 optagelse, bisonokserne i Almindingen overlevelse (ca 25 døde på 10 år!!!), som turistattraktion har Bornholm meget mere at byde på uden magre, syge, misrøgtede bison, Almindingen er smuk, ja, og hvad I ser ud til at negligere statsskov, dvs alle mands eje. Det er uhyggelig dårlig reklame, du laver for vores smukke ø – og mange vil gå så langt som til at kalde det en meget syg indstilling! Både på skovens, naturens og dyrenes vegne!

   1. Hvis noget vidner om uvidenhed, er det da dit indlæg, Karen Schousbo! Co2 optagelse, bisonokserne i Almindingen overlevelse (ca 25 døde på 10 år!!!), som turistattraktion har Bornholm meget mere at byde på uden magre, syge, misrøgtede bison, Almindingen er smuk, ja, og hvad I ser ud til at negligere statsskov, dvs alle mands eje. Det er uhyggelig dårlig reklame, du laver for vores smukke ø – og mange vil gå så langt som til at kalde det en meget syg indstilling! Både på skovens, naturens og dyrenes vegne!

 3. Modbydelig tendens, at man ikke skal passe og fodre sine dyr. Selom det er ulovligt at misrøgte dyr, så står naturstyrelsen for nogle af de frygtelige eksperimenter med dyrs velbefindende. Det er til at blive desperat over, at det bare bliver ved efter alle de dyr er døde. Levealderen er katastrofal i almindingen, på molslaboratoriet og mange andre steder i dette land.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.