Bæredygtigt Landbrug om vismænds forslag: Ødelæggende for dansk landbrug

Økonomiske vismænd forstår sig tydeligvis ikke på landbrug eller biologiske processer, lyder det fra faglig direktør Jørgen Evald Jensen

GF - Jørgen Evald Jensen 1 2022

”Totalt afkoblet fra virkeligheden!”

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen, efter at formandskabet for De Økonomiske Råd tirsdag middag offentliggjorde en miljøøkonomisk rapport.

Ignorerer enorm usikkerhed

I rapporten tales der bl.a. om, at der ”med den nuværende viden er grundlag for at opstille detaljerede modeller for hovedparten af landbrugets udledninger”, og at man ”for at give landmanden incitament til omstilling” foreslår at indføre en CO2-afgift baseret på et simpelt regnskab med en lav afgiftssats så hurtigt som muligt, samtidig med at der bør annonceres en stigning i afgiftssatsen frem mod 2030 på niveau med CO2-afgiften på fossile brændsler. En afgift på landbrugets biologiske processer bør være højere end den, der blev vedtaget for industrien, hedder det også i rapporten.

”Vismændene har åbenbart ikke lyttet til eksempelvis Aarhus-professor Jørgen E. Olesen, som har advaret mod at afgiftsbelægge noget, som ingen vil være i stand til at opgøre ordentligt i mindst fem-seks år frem i tiden. Uanset om der bliver tale om en lav afgift i begyndelsen, er det vanvittigt at lægge afgift på noget så usikkert”, siger Jørgen Evald Jensen.

Hvad er vigtigst, afgift eller reduktion?

Han mener, at de såkaldte eksperter bag vismandsrapporten tydeligvis har meget lidt begreb om landbrug, biologiske processer og CO2-ekvivalenter. Og den faglige direktør understreger, at ingen ved ret meget om de i bund og grund meget usikre processer omkring metan og lattergas.

”Det er totalt ødelæggende for dansk landbrug at lave en uigennemtænkt afgift, der ikke får nogen som helst klimaeffekt. Det er som om, at alting nu handler om at indføre en afgift fremfor at reducere udledningen af klimagasser. I dansk landbrug kan vi godt komme i mål med de reduktionsmål, der er sat op – uden en afgift. Det eneste, man opnår ved at indføre afgiften, er at reducere produktionen i Danmark og flytte den til udlandet – hvilket vil medføre et stort tab af danske arbejdspladser og en yderligere skævvridning af en nation i ubalance mellem land og by”, siger Jørgen Evald Jensen.

(Ovenstående tekst er også sendt ud som pressemeddelelse).

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

1 kommentar til “Bæredygtigt Landbrug om vismænds forslag: Ødelæggende for dansk landbrug”

  1. Poul Uhrenholt Jensen

    Tak for at I går hårdt i rette med de økonomiske vismænd.
    Tak for at BL ikke følger L&Fs strategi.
    Jeg håber, for dansk landbrug, I bliver ved, meget gerne forstærke indsatsen.
    Er det overkommeligt for BL at afholde en landsdækkende demonstration/møde om CO2 afgift. – Evt i forbindelse med BLs generalforsamling.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.