Bæredygtigt Landbrug: BNBO har spillet fallit

Reguleringstiltag omkring boringsnære beskyttelsesområder bør pilles af bordet igen, medmindre konkrete målinger viser et problem