70%-målsætningen er en fejlkonstruktion

Der er overhængende risiko for, at Danmark får lavet nogle forkerte og ødelæggende beslutninger, skriver Bæredygtigt Landbrugs faglige rådgiver

Poul Vejby-Sørensen

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro., ekstern rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Den særlige danske ”ambitiøse 70 procents målsætning” for reduktion af klimagasser er så bredt politisk vedtaget, at den bliver vanskelig at få ændret, selv om den er fejlkonstrueret i forhold til målet om reduktion af klimagasser. Og det kan blive en katastrofalt dyr fejlkonstruktion!

Allerede klimalovens formulering med krav til udledning ”på dansk område” dokumenterer manglende forståelse for, hvad klima handler om. Det er irrelevant at definere en indsats på ”dansk område”, fordi klimaet er globalt. Hvert kg CO2-e, der udledes til atmosfæren, har samme klimabelastning, uanset hvor i verden det sker.

Derfor er succeskriteriet ikke at udlede mindst mulig CO2-e fra dansk territorium, men derimod at fremstille de nødvendige produkter – herunder fødevarer – med den lavest mulige udledning.

Med andre ord: Klimaoptimering af fødevareproduktion kan kun foretages ved at sætte fødevareproduktionen i forhold til den hermed forbundne emission af CO2-e.

En speciel dansk CO2-afgift er uden mening for klimaet – og skadelig for dansk økonomi

På den baggrund er det ved siden af skiven at pålægge specielt dansk landbrug en CO2-afgift, som er uden saglig begrundelse og kun bygger på fornemmelser og holdninger.

Faktum er, at landbruget optager mere CO2, end det udleder, og således yder et positivt klimabidrag, hvad CO2 angår. Men CO2-optaget indgår ikke i det politisk fastlagte regnskab. Landbruget godskrives heller ikke for produkter, der anvendes i energisektoren til opvarmningsformål og fortrænger fossilt brændsel.

Landbrugets udledning af CO2-ækvivalenter (CO2-e) i form af metan og lattergas (fra biologiske processer) er mindre end i fortiden. F.eks. er kvægbestanden, som metan især forbindes med, mere end halveret i Danmark gennem de seneste 50 år.

De helt dominerende udledninger kommer fra verdens natur med store udledninger af metan (tundraen) og lattergas (bl.a. vådområder). Men det er heller ikke nyt.

Stigende CO2 i atmosfæren skyldes fossilt brændsel

CO2 cirkulerer i det globale økosystem (biosfæren). Organisk materiale nedbrydes og udleder CO2. Samtidig opbygges organisk materiale og optager CO2 ved fotosyntese. Tilvæksten i atmosfærens CO2 skyldes aktivering af de fossile kulstoflagre gennem afbrænding af kul, olie og gas (til industri, trafik, opvarmning, afkøling, osv.) – især gennem det seneste århundrede. Atmosfærens CO2-indhold er da også steget i samme takt som verdensbefolkningen.

På den baggrund er det beklageligt, at danske politikere (og kun danske!) truer med at ville beskære eller endog nedlægge dele af dansk fødevareproduktion og derved bidrage til fødevareknaphed og udflytning af produktion til andre lande med større klimabelastning.

Konsekvenser af ensidig dansk CO2-afgift
  • Dansk fødevareproduktion skades.
  • Dansk økonomi forringes.
  • Dansk mad bliver dyrere.
  • Den globale udledning af CO2-e bliver uændret eller større.
Mangelfuldt beslutningsgrundlag

Der er stor usikkerhed om virkningen af den meget omtalte udtagning af lavbundsjord, som slet ikke er tilstrækkeligt konsekvensberegnet. Udledning af lattergas fra plantedyrkning er overvurderet med ca. 100 procent. I øvrigt udvikles der lovende metoder til begrænsning af metan fra kvæg og lattergas fra dyrkning af afgrøder.

Der er overhængende risiko for, at Danmark får lavet nogle forkerte og ødelæggende beslutninger, fordi der ikke levnes tid til at træffe beslutningerne på et oplyst grundlag.

Men hvis politikerne vil gøre noget mere kontant for at reducere klimagas-udledningen, kan staten jo opkøbe og annullere CO2-kvoter.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Avisen Danmark, der er fællessektionen for samtlige dagblade i mediekoncernen Jysk Fynske Medier A/S. Du kan se avisens onlineversion via linket HER).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.