Vi har til opgave at øge fødevareproduktionen

Derfor giver det ingen mening at tale økologien op, derimod skal vi have øje for, at landbrugets afgrøder fjerner CO2

Jørgen Lund Christiansen

Af Jørgen Lund Christiansen, journalist og foredragsholder, Skanderborg

Klimaminister Dan Jørgensen har i bl.a. DR’s Deadline nævnt, at gylle og CO2 fra atmosfæren i pyrolyseanlæg kan omdannes til henholdsvis brændstof, herunder fly-“benzin”, og kulpiller, der kan nedpløjes. Herved fjernes, henholdsvis langtidsdeponeres, CO2 til positiv bogføring på landbrugets klimaregnskab.

Metoden har potentiale til inden 2030 at fjerne de fem millioner tons CO2, som ministeren jagter i landbruget. Det taler Dan Jørgensen ikke om. Han nævner heller ikke, at landbrugets afgrøder under væksten de facto fjerner mere CO2 end udledningen i den anden ende fra de fødevarer, høsten giver i form af brød, kød og mejeriprodukter, frugt og grønt, øl m.v. Ses på korn alene, optager planterne 13 millioner tons CO2 mod en udledning på ni millioner tons af de produkter, kornet bliver til. Der er positiv værdi også af andre afgrøder.

Hvorfor skal det være skidt, når det faktisk er godt?

Hvad er årsagen til, at hverken medier eller politikere – røde såvel som blå – har øje for denne kendsgerning? Hvorfor skal det være skidt, når det faktisk er godt?

I stedet bruger Dan Jørgensen tid på at tale økologi op. Både produktion og forbrug er stigende, hævder han. Det korrekte er, at arealet er vigende, mens flere forbrugere er på vej tilbage til de såkaldte konventionelle fødevarer, der da også er både sunde og gode – og billigere!

Økologi skal være på markedets betingelser

I og med der stadig er efterspørgsel efter økologi, skal der naturligvis være produktion – på markedets betingelser. Men ministeren skal lade være med at bilde os ind, at økologi er en del af klimaløsningen. Overlad det sludder til Alternativet og Enhedslisten. Økologi er klimanegativt – som de 75.000 hektar skov, der til glæde for svampe og insekter skal have lov til at rådne CO2 lukt op i luften.

Pr. hektar udgør øko-produktionen 40-70 % af den videnspræsterede høst baseret på nyeste forskning og udvikling med hensyntagen til såvel miljø, natur som klima. Det øko-”positive” er, at CO2-udledningen pr. hektar er lavere end i det landbrug, der er så effektivt, at det levner plads til biodiversitet. Det afgørende er, at målt pr. kg. fødevare er det konventionelle landbrug klart mest klimavenligt.

Så meget vokser verdensbefolkningen

I næste måned runder kloden otte milliarder mennesker mod to i 1922 – og forventet 10 i 2050. Vi har til opgave at øge produktionen!

Men først og sidst: Hvorfor tæller planternes optag af CO2 ikke med i klimaregnskabet?

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Nordjyske. Skribenten har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

4 kommentarer til “Vi har til opgave at øge fødevareproduktionen”

 1. Henrik Fleischer

  “Ses på korn alene, optager planterne 13 millioner tons CO2 mod en udledning på ni millioner tons af de produkter, kornet bliver til”
  Den dokumentation vil være interessant at se, for det stemmer ikke med almindelig logik. Husk også, at meget af udledningen fra konsumtionen ikke er co2, men metan, som skal ganges op med 32 for at blive til co2-e

 2. Når man ikke medregner CO2-optaget fra planter skyldes det, at optagelse og frigivelse er af samme størrelse.
  Man begår den fejl at man antager at det er CO2. der styrer klimaet, det er forkert – Vostok-iskerneforskningen viser klart at det er omvendt, det er temperaturen, der styrer CO2-udslippet, der typisk reagerer ca. 200 år efter en ændring i den globale temperatur.
  Dette argument fremføres af klimaforskere som R. Lindzen, prof. Happer, Freman Dyson, prof Christy m.fl.
  Geologers forskning har desuden klarlagt, at de seneste 8000 år har den globale temperatur været nedadgående, det var varme på kloden i den minoiske periode, Bronzealderen, Vikingetiden, hvor Erik den Rødes flugt til Grønland var en periode, hvor man kunne dyrke korn og grønsager på stedet!
  At CO2 skulle være den bestemmende faktor for klimaet er ren utopi, den mest effektive klimagas er vanddamp – ikke CO2.
  Forskere har forresten forlængst fundet, at den menneskelige CO2-udledning er ca. halvdelen af, hvad termitterne udleder!
  I øvrigt kan jeg anbefale at læse klimalinkene på Bæredygtig Landbrugs post, hvor man ofte kan klikke på et link til resumeer fra klimaforskningen – højreklip på teksten og lad den oversætte til dasnk.

 3. En ting hr Jørgen Lund Christiansen, citat: I og med der stadig er efterspørgsel efter økologi, citat slut.
  Det er ikke korrekt, der er stadig stigende efterspørgsel efter økologi, på trods af at enkelte repræsentanter for konventionelt landbrug ikke altid taler hverken pænt eller sandt om deres hårdtarbejdende kollegaer ovre i det mere arbejdstime forbrugende økologiske jordbrug.

  Til sidst hvad dækker betegnelsen: “videnspræsterede” over?
  Er det er en helt ny opfindelse? Den er intet sted at finde hverken på Google eller i Den Danske Ordbog på ordnet.dk. Der er 0,0 søgeresultater.
  Kan det være en hentydning at traditionelt landbrug også kaldet økologisk (siden 1866) er baseret på viden opsamlet gennem ca 6000 år, eller handler “videnspræsterede” om at sætte kartoflerne så tæt at de mest nødvendige midler også indbefatter det gennem mere end 3 år EU forbudte Reglone? Har forbrugerne ikke et legitimt krav på at få det at vide?

 4. Forkert konklusion – vi har ikke til opgave at øge produktionen. Vi har til opgave at nedbringe klima og miljø påvirkningen – og det er ikke ligefrem BLs dagsorden.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.