Antibiotikaforbruget falder fortsat

Og nedgangen skyldes vel at mærke ikke kun det sørgelige farvel til de mange mink i Danmark