Omfanget af rensningsanlæggenes forurening forarger fiskere og forskere

Over hele landet fortyndes giftige udledninger i åer, fjorde og have helt lovligt, beretter Ingeniøren

fjord-22.-juli-2013

Betegnelsen ”det er landbrugets skyld” om vandmiljøets udfordringer bør efterhånden høre fortiden til ovenpå Bæredygtigt Landbrugs gentagne spildevandsafsløringer.

Og skandalen fortsætter.

Rensningsanlæg, virksomheder og byggerier over hele landet udleder således kviksølv, PFOS og andre kræftfremkaldende og hormonforstyrrende stoffer til åer, fjorde og have. Giftige udledninger med kemikalier fortyndes i vandmiljøet fuldt lovligt – skriver Ingeniøren.

Udledningen sker helt efter reglerne, fordi myndighederne har oprettet såkaldte ”blandingszoner” ved udledningerne. Det er afgrænsede områder i vandmiljøet, hvor miljøkvalitetskravene må overskrides.

Miljøstyrelsen oplyser til Ingeniøren, at styrelsen ”ikke er i besiddelse af oplysningerne fra kommunerne, som der henvises til, og har derfor ingen holdning til det”.

Det får Manniche Ebert, fiskebiolog ved Danmarks Sportsfiskerforbund, til at reagere:

”Det er vildt, at man åbenbart skal spørge hver enkelt kommune, før man får et ordentligt overblik over, hvor disse blandingszoner er”.

Professor emerita i miljøjura ved Aarhus Universitet, Ellen Margrethe Basse, kritiserer også Miljøstyrelsen.

Hvis du abonnerer på Ingeniøren, kan du læse hele artiklen via linket HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

1 kommentar til “Omfanget af rensningsanlæggenes forurening forarger fiskere og forskere”

  1. En blanding af æbler og pærer? Landbruget har hovedansvaret for 3500 kvadratkilometer død havbund pga iltsvind og så er der udledningen af visse miljøfremmede stoffer hvor kommuner visse steder har tilladt en zone tæt på udledningspunktet, hvor miljøkrav tillades overskredet da renseteknologi efter en konkret vurdering vurderes for dyr ift. problemets omfang. Det kan dog undre at Miljøstyrelsen ikke har en registrering..Umiddelbart vil jeg tro fiskerne synes den førstnævnte problemstilling er langt den alvorligste.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.