LA-ordfører præciserer: Vi støtter ikke klimaafgift, der flytter produktion til udlandet

CO2-afgiften skal indrettes på en måde, så den omstiller landbruget, som også landbruget selv ønsker, skriver Henrik Dahl

Henrik

Af Henrik Dahl, miljø- og fødevareordfører, Liberal Alliance, J. Lauritzens Plads 3, 1. th, 6760 Ribe

Desværre har vi været vidende til nogle slemme misforståelser i medierne som følge af Altingets artikel med vores klimaordfører Ole Birk Olesen.

Oles citater omkring en CO2-afgift på landbruget er blevet trukket meget unuanceret op. Derfor vil jeg som partiets miljø- og fødevareordfører præcisere linjen og skabe ro hos dansk landbrug og de mange tusinde ansatte i den danske fødevareklynge.

Lad mig slå fast, at Liberal Alliance er et borgerligt parti, som ønsker et landbrug i udvikling frem for et landbrug i afvikling. Vi arbejder for, at landbrugserhvervet får friheden til at arbejde under ansvar tilbage, og at landbrugets konkurrenceevne styrkes. Dansk fødevareproduktion har høj kvalitet i forhold til produktionen på verdensmarkedet, men på grund af de ringe konkurrencevilkår er erhvervet fortsat udfordret.

Opgør med andre skatter og afgifter

Det er vores opfattelse, at dansk landbrug kan skabe væsentligt højere indtjening uden at øge miljøbelastningen. Danske landmænd producerer også meget klimaproduktivt med stort output ift. input. For at kunne rykke et gear op kræver det et opgør med kontrolregimet og lettelse af skatter og afgifter. Konkret prioriterer vi en afskaffelse af jordskatten og arveafgiften i vores 2035-plan.

Liberal Alliance går, ligesom stort set alle andre af folketingets partier, ind for målsætningen om at reducere Danmarks samlede udledning af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. Det er en forpligtelse, som stiller krav til alle dele af det danske samfund. Hvis nogle dele af samfundet ikke løfter deres hjørne af byrden, så skal andre dele løfte endnu mere i deres hjørne. Da vi er liberale, ønsker vi fair og lige konkurrence på tværs af sektorer. Derfor skal landbruget også bringes til bordet, hvilket Landbrugsaftalen bidrager med værktøjer til.

Vi har ikke lagt os fast på modellen

Derfor er Liberal Alliance med i Landbrugsaftalen fra 4. oktober 2021 om grøn omstilling af dansk landbrug. En aftale som bl.a. støttes af alle de borgerlige partier i Folketinget samt af landbrugets organisationer. Aftalen sigter efter at reducere landbrugets CO2-udledning med 55 pct. frem mod 2030. For at imødekomme dette er der nedsat en arbejdsgruppe, der nok først aflægger rapport engang næste år.

Arbejdsgruppen skal bl.a. se på en ny afgiftsmodel for landbrugets udledninger af drivhusgasser. Det er et komplekst område, og derfor afventer vi eksperternes anbefalinger. Vi vil derfor ikke nu lægge os fast på, hvordan en sådan klimaafgift skal indrettes. Det kunne dog – desværre – se sådan ud, hvis man læser mediernes dækning af Ole Birk Olesens udtalelser.

Fødevareproduktionen er essentiel

For os er det afgørende, at en klimafgift på dansk landbrug sikrer grøn omstilling under hensyntagen til, at det ikke nytter noget med en afgift, hvis den blot skubber arbejdspladser og udledninger til lande med et mindre klimaeffektivt landbrug. Her er det bare et faktum, at landbruget har potentialet for en ekstrem høj grad af såkaldt CO2-lækage. Det er alt andet lige begrænset, hvad man kan indstille på en ko ift., hvad man kan indstille på en lastbil. Det Økonomiske Råd (DØRS) konkluderende i 2019, at der kunne være op mod 75 pct. lækageeffekt. Hermed vil et tons reduktion i Danmark blot føre til 750 kg. merudledning i udlandet.

Umiddelbart kunne man godt forestille sig, at når for eksempel dansk landbrug producerer en flæskesteg mindre, så vil de fleste forbrugere købe en udenlandsk i stedet. Hvis de køber flæskestegen fra udlandet, så er vi lige vidt, for de udledninger, vi sparer i Danmark, kommer bare udenfor vores grænser. Ligesom Venstre betinger vi os derfor, at afgiften indrettes på en måde, så den omstiller landbruget, som landbruget også selv ønsker, og ikke blot sender arbejdspladser ud af landet og lukker den danske fødevareproduktion. Det vil ikke gøre noget godt for klimaet og alene skade dansk landbrug. Derudover skal indtægterne fra sådanne afgifter altid som minimum tilbageføres f.eks. i form af andre skatte- og afgiftslettelser.

Flere arbejdspladser, ikke færre

Landbruget er i en konstant strukturudvikling hen mod stadig større, mere professionelle og produktive bedrifter. Stadig færre producerer stadig flere fødevarer. Det er imponerende, og med til at holde dansk landbrug konkurrencedygtigt i et internationalt perspektiv. Jeg forventer dog ikke færre arbejdspladser i den samlede fødevareklynge i fremtiden. Tværtimod. Vi skal opfinde de løsninger, som resten af verden skal købe og kopiere. Vi skal producere de nye fødevarer, som efterspørges. Vi skal fortsat være i førertrøjen omkring klima og dyrevelfærd. Både fordi det er det rigtige at gøre, men også fordi det kan betale sig. Ellers gjorde vi det ikke i dag. Som vi siger i Sydjylland, hvor jeg har min daglige gang: ”Ka’ it’ svare sig?”

Behovet for fødevarer på verdensplan er stigende, og dansk landbrug er dygtigt til at imødekomme behovet. Så længe at dansk landbrug er blandt verdens mest klimaeffektive, er det et selvstændigt mål for Liberal Alliance, at en ny afgiftsstruktur ikke må betyde lækage og en høj grad af tab af arbejdspladser og produktion. Derfor skal afgifterne på udledninger fra dansk landbrug indrettes sådan, at den både bidrager til den nødvendige grønne omstilling samt har det fornødne internationale udsyn.  Modsat venstrefløjen og Socialdemokratiet ønsker vi borgerlige faktisk et effektivt landbrug i Danmark nu og i fremtiden. Derfor er det kommende folketingsvalg ekstremt vigtigt for hele landbrugs- og fødevaresektoren, og det er især vigtigt med et stærkt Liberal Alliance.

(Indlægget er sendt direkte til Bæredygtigt Landbrug med henblik på offentliggørelse på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.