Klimabedrag

En CO2-afgift vil skade fødevareproduktionen, forværre økonomien, fordyre maden samt øge klimabelastningen, skriver Bæredygtigt Landbrugs faglige rådgiver

Poul Vejby-Sørensen

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro., ekstern rådgiver, Bæredygtigt Landbrug, Nørre Allé 54, 5500 Middelfart

Danske politikere vil pålægge landbruget en CO2-afgift. Ikke med saglig begrundelse, men ud fra politiske ønsker og ”grønne” holdninger.

Faktum:

Landbruget optager mere CO2, end det udleder, og har således positivt klimabidrag, hvad CO2 angår. Men optaget indgår ikke i det politisk fastlagte regnskab.

Landbruget udleder CO2-e i form af metan og lattergas (fra biologiske processer), men ikke mere end i fortiden. F.eks. er kvægbestanden, som metan især forbindes med, mere end halveret gennem de seneste 50 år. Verdens natur udleder i øvrigt metan (tundraen) og lattergas (bl.a. vådområder) i betydelige mængder.

Tilvæksten i atmosfærens CO2 kommer fra afbrænding af fossile brændstoffer (kul, olie og gas til industri, trafik, opvarmning, afkøling, osv.) gennem især det seneste århundrede. CO2-indholdet i atmosfæren er steget proportionalt med verdensbefolkningen.

Alligevel beslutter danske politikere (og kun danske!) nu, at landbruget skal beskære eller endog nedlægge dele af dansk fødevareproduktion, hvilket vil føre til fødevareknaphed og udflytning af produktion til andre lande med større klimabelastning.

Konsekvenser:

 • Dansk fødevareproduktion skades.
 • Dansk økonomi forværres.
 • Dansk mad bliver dyrere.
 • Den globale udledning af CO2-e forøges.

Alt sammen fordi politikerne fortrænger den reelle forklaring på atmosfærens stigende CO2-indhold. Og denne fortrængning er kun mulig, fordi den politiske debat er ukvalificeret.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse medier, du kan eksempelvis læse Effektivt Landbrugs hjemmesideudgave HER samt Maskinbladets webversion via linket HER).

3 kommentarer til “Klimabedrag”

  1. Poul Vejby-Sorensen

   Hønen eller ægget

   Ja, selvfølgelig udledes der CO2, når fødevarerne spises af forbrugerne. Men hvad er alternativet? Skal vi grave kornet ned, så forbrugerne ikke kan fortære det??

   Sagen er jo, at CO2 cirkulerer i det globale økosystem (biosfæren). Organisk materiale nedbrydes og udleder CO2. I samme takt opbygges organisk materiale og optager CO2 ved fotosyntese.

   Tilvæksten i atmosfærens CO2 skyldes IKKE denne cirkulation, men derimod tilførsel (aktivering) af fossilt kulstof som nævnt ovenfor.

   Så hvis Danmark beskatter den CO2, der indgår i det biologiske kredsløb – dvs. genbruges år efter år – på lige fod med den, der graves/pumpes op fra den fossile undergrund, så er der ikke mange incitamenter at operere efter. Så bliver det en uundgåelig skat, der sender produktionen uden for landets grænser med ovenfor nævnte konsekvenser.

 1. Finn Christensen

  Hvis politikerne ville ramme CO2- udledningen fra de fossile brændstoffer, så kunne de jo bare lægge en højere afgift på dem. Så ramte det alle brugerne over en bred kam og ikke kun landbruget.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.