Rensningsanlæg er problemet

Jagten på landbruget må indstilles, konkluderer Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør ovenpå afslørende tysk undersøgelse

Jørgen Evald taler hos Poul Uhrenholt

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vandværksvej 28, 9800 Hjørring

Landbruget har alt for længe fået skylden for de mange næringsstoffer i vores vandmiljø. Specielt når det gælder fosfor.

Nu viser en helt ny tysk universitetsundersøgelse, at landbrugets betydning for vandeutrofiering (tilførsel af næringsstoffer til vandmiljøet) helt fejlagtigt er vurderet 10 gange for højt. Det skyldes primært, at man i de gængse opgørelsesmetoder ikke skelner mellem udledning af opløst fosfor og af partikelbunden fosfor.

Det er opløst fosfor, der er den store synder, og det kommer primært fra rensningsanlæg med udledning af både renset og ikke renset spildevand. Den del af fosforen, der ikke renses fra i rensningsanlæggene, er netop opløst fosfor, som dermed ledes direkte ud i vandmiljøet.

Konklusionen på undersøgelsen lyder, at landbruget indtil nu har været tillagt alt for stor betydning som årsag til den del af vandeutrofiering, som skyldes fosfor. En helt anden forureningskilde er derimod ikke blevet nævnt nok indtil nu: Spildevandet fra rensningsanlæg.

Årsagen til miseren er, at man har lagt vægt på totalfosfor i analyserne i stedet for at se specielt på vandopløseligt fosfor (orthofosfat), der optages direkte i vandmiljøet.

Derfor må jagten på landbruget indstilles og rensningsanlæggenes fosforrensning opgraderes betydeligt.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse dagblade).

2 kommentarer til “Rensningsanlæg er problemet”

  1. Det var på tide at øjnene blev åbnet , i samme ombæring tag lige fat i de store krydstogt skibe der dumper i internationalt farvand urenset

  2. Randi Hovgård

    Det er korrekt, at der også findes fosfor i by- og industrispildevand samt spildevand fra tømningsordning. Derfor stilles der meget skrappe krav til rensning af fosfor ligesom der gør til bl.a. kvælstof og BI5. Vores renseanlæg renser ca. 95% af den fosfor, vi får ind på anlægget – det er således meget lidt der udledes fra renseanlæggene. Problemet med fosfor er desuden at det er en knap ressource i Verden, derfor er flere renseanlæg begyndt at trække fosforen helt ud af spildevandet.
    Et rent vandmiljø er vores fælles ansvar.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.