Bæredygtigt Landbrug har slået mange slag for landbruget på Folkemødet

Flere end 60.000 mennesker invaderede torsdag og fredag Allinge, hvor BL-formand Peter Kiær var blandt de flittige debattører

folkemøde-4

Nogen kalder det en ”fantastisk demokratifestival”, mens andre bruger mere nedladende betegnelser som ”elitens fætter- og kusinefest”. Uanset hvad invaderer godt og vel 60.000 danskere i denne forlængede weekend Allinge på Bornholm i anledning af Folkemødet – deriblandt en lille håndfuld repræsentanter for Bæredygtigt Landbrug.

To journalister fra BL-kontoret samt foreningens formand Peter Kiær og den gæve Møn-landmand Jens Haubroe har taget turen til solskinsøen for at slå en hel del slag for dansk landbrug. Kiær og Haubroe tog endog turen – der naturligvis også inkluderede en færgetur fra Ystad – på motorcykel!

Peter Kiær er som bekendt ikke bange for noget, heller ikke for at være castet som skurk. Derfor havde han sagt ja tak til fredag eftermiddag at møde op i 3F-teltet for at diskutere ukrainsk arbejdskraft i dansk landbrug – en debat vinklet skarpt på de uheldige sager, der har præget den seneste tids medieomtale af bl.a. underbetalte ukrainere på danske bedrifter.

”Men jeg må sige, at jeg generelt er pavestolt over, hvordan danske landmænd både før og under denne flygtningekrise har taget imod ukrainere. Utallige landmandsfamilier har ikke bare åbnet dørene for dem men også gjort en indsats for at finde boliger og i øvrigt hjælpe dem med at blive integreret. Det er ikke rimeligt, at enkelte sager blæses op og dermed kommer til at gå udover et helt erhverv, der virkelig har løftet en svær opgave”, lød det fra Peter Kiær – som naturligvis også benyttede lejligheden til at tage afstand fra eventuelle brodne kar i branchen.

3F-debattens panel bestod udover Peter Kiær af Horesta-direktør Jannick Nytoft samt de to 3F’ere, forbundssekretær Søren Heisel og Alla Navrotska fra forbundets afdeling i Odense. Sidstnævnte ytrede, at hun ville “ønske, at alle arbejdsgivere i landbruget var ligesom dig, Peter”, så et eller andet positivt indtryk må BL-formanden – der da også har ukrainere ansat hjemme på Storgaarden på Sjælland – have efterladt på scenen ved siden af Allinges brandstation.

Ligesom ved fredagens debat i 3F-teltet spiller Peter Kiær også en hovedrolle i en af lørdagens events på Folkemødet.

Her har fødevaretænketanken Frej samt Ungeklimarådet inviteret ham til at stille et bæredygtigheds-dilemma til et panel bestående af unge klimaforkæmpere. Ungeklimarådet har således til opgave at bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik og at komme med input til regeringen på fremtidens klimaløsninger – og Bæredygtigt Landbrugs formand har derfor tænkt sig at stille et spørgsmål om den lækage-problematik, der uden tvivl udfordrer den snævre, nationalistiske tilgang til klimapolitik her til lands.

”Er det et legitimt mål i sig selv at have ambitioner udelukkende for Danmark – hvis vi dermed risikerer at gøre klodens klima en bjørnetjeneste?”, lyder det således fra Peter Kiær, når han lørdag middag får foretræde for de unges klimapanel i Danchells Debattelt.

Dermed henviser Peter Kiær også til, at dansk landbrug ifølge det uafhængige, internationale analyseinstitut World Resources Institute hører til blandt verdens allermest klimavenlige af slagsen. Vi er eksempelvis i top tre, både når det gælder mælke- og svineproduktion. Desuden er Danmark ikke mindst på grund af udviklingen på landbrugsområdet netop blevet kåret som verdens mest bæredygtige land. Spørgsmålet er derfor, om man tværtimod ikke burde opretholde eller måske endda øge fødevareproduktionen herhjemme, hvor det netop giver mening klimamæssigt – fremfor at straffe fødevareproducenterne med eksempelvis en CO2-afgift?

BL-udsendingene i Allinge forsøger desuden at sætte deres præg på en hel del andre debatter hen over weekenden. Vel at mærke også diskussioner, hvor BL ikke er inviteret med i panelet. Men hvor BL-folkene alligevel har svært ved at holde deres mund og føler sig nødsaget til at blande sig, når ordet gives frit blandt publikum.

Desværre er det nemlig stadig en tendens ikke bare ude i det ganske land men også under Folkemødet på Bornholm, at man i diverse paneler diskuterer landmandens jord uden repræsentation af jordejeren selv. Dét forsøger Bæredygtigt Landbrugs udsendte at råde bod på med begavede input og kritiske spørgsmål ved diverse meningsudvekslinger i og omkring Allinge.

Blandt de debatter, som Bæredygtigt Landbrugs udsendte frontkæmpere har deltaget i på eget initiativ, kan nævnes et træf i DI-teltet, hvor miljøminister Lea Wermelin (S) diskuterede med såvel Dansk Industri som Kommunernes Landsforening. Emnet handlede om, hvad vi skal gøre for at klimasikre fremover – og der blev præsenteret dilemmaer såsom, om vi bør klimasikre byerne eller landet, og om miljøet og naturen vil lide skade ved at afvande – plus minsandten om vi skal lade lodsejerne selv om problemerne.

Her lagde BL’s fremmødte ikke skjul på, at KL blot skal overholde vandløbsregulativerne. Det er faktisk et lovkrav. Så ville mange problemer være løst. Det blev – ikke mindst takket være Bæredygtigt Landbrugs input – til en rigtig god debat, hvor KL blev presset til at love at se på problemerne.

Hykleriet udstillet

En anden debat, BL blandede sig i, handlede om, hvorvidt vi skal gå fra kød til plantebaserede fødevarer. Både SF’s Carl Valentin og Enhedslistens Søren Egge Rasmussen vil gerne både reducere husdyrbestanden i Danmark ganske kraftigt og gøre det ganske land økologisk.

”Her var vi nødt til at rejse spørgsmålet, om de herrer ikke har helt galt fat i deres mission, da de åbenlyst skyder på de forkerte – altså landmændene – hvis det i bund og grund er befolkningen, de vil omvende. Vi spurgte også – forgæves ganske vist, men så blev hykleriet da udstillet – hvordan de vil skabe en efterspørgsel… Sagen er jo den, at vi bønder hjertens gerne vil levere det, som folk vil have. Der er imidlertid ikke den store efterspørgsel efter plantebaserede fødevarer”, som Peter Kiær formulerer det.

Masser af debatter på godt og ondt

Af øvrige landbrugs- og miljørelaterede debatter på Folkemødet kan nævnes bl.a. COOP’s ”Gør klimamærket os til verdensmestre i klimavenlig mad?”, Landbrug & Fødevarers ”Verdens grønneste landbrugsland?”, Aarhus Universitets ”Kan vi sikre klimaet, miljøet og mad til alle på samme tid?”, Københavns Universitets ”Fremtidens fødevarer”, Fagbevægelsens Hovedorganisations ”En retfærdig grøn omstilling – tror du selv på det?”, Dansk Metals ”Hvordan sikrer vi Europas grønne omstilling?”, Europa-Parlamentets ”Kan EU’s landmænd sikre den grønne omstilling?”, Bornholms Landbrugs ”Klima & Bæredygtighed”, Den Hollandske Ambassades ”Fødevaresikkerheden og klimaforandringer” samt flere debatter om en kommende CO2-afgift.

Mange af diskussionernes præmisser har det til fælles, at det slet ikke anerkendes, at dansk landbrug for længst er i gang med den grønne omstilling – og som nævnt er blandt de mest klimavenlige på kloden med eksempelvis en markant reduktion af CO2-udledningen over de seneste 30 år.

Venstrefløjens fortælling

Blandt debatter med åbenlys landbrugs-negativ vinkling kan nævnes Danske Vandværkers og Danmarks Naturfredningsforenings fælles debat ”Hvordan sikrer vi drikkevandet til fremtiden?”, hvor et af spørgsmålene lyder: ”Hvad er vigtigst, rent drikkevand eller erhvervshensyn og økonomi?”. Socialistisk Folkeparti inviterer til diskussion om ”Landbrug uden pesticider?”. Og Veganerpartiet fortæller om ”Den nødvendige landbrugsreform”. Til gengæld har Dansk Vegetarisk Forening selverkendelse nok til at pege på det, man i en debatoverskrift kalder ”Dilemmaer i plantebaseret omstilling”.

Der bliver også argumenteret for pesticider

Af virkelig interessante – og noget mere landbrugsvenlige – diskussioner kan nævnes Berlingskes ”De slettede sms’er fra minksagen”, hvor avisens journalister fortæller om en af minkskandalens helt centrale afsløringer.

Derudover er også Dansk Planteværn – paraplyorganisationen for de danske pesticidimportører og -producenter – til stede på Folkemødet, bl.a. for sammen med Bornholms Landbrug at nuancere debatten om ”Natur og biodiversitet”, ligesom Dansk Planteværn ved en anden lejlighed i en drøftelse med Danske Vandværker ligeledes udfordrer diskussionen om at ”passe på grundvandet” og ”give vandmiljøet bedre vilkår”.

Kemikoncernen Bayer er desuden vært for debatten ”Krig i verdens hvedekammer – hvordan skaber vi mad nok?” – og sådanne input, med baggrund i fødevareproduktionens nødvendighed, er der heldigvis flere af.

Bedre tone i debatterne

Det virker, som om debatterne på Folkemødet har knap så megen (negativ) slagside som for år tilbage. Der var eksempelvis engang, hvor repræsentanter for rød/grønne organisationer som Danmarks Naturfredningsforening var inviteret til debatterne som ”eksperter” – i dag bliver de præsenteret som det, de rent faktisk er, nemlig interesseorganisationer der tydeligvis er alt andet end uvildige.

”Det skal også siges, at der er kommet en langt bedre tone i debatterne”, mener Peter Kiær.

”Man har erkendt, at vi i landbruget og Bæredygtigt Landbrug i særdeleshed ikke er til at komme uden om. Jeg har under folkemødet inviteret mange af dem, vi normalt vil kalde for landbrugsfjender – det gælder også ordførere fra røde partier – ned til min gård. Indtil da bombarderer vi dem med landbrugsfaglig viden her på Bornholm”, fortæller BL-formanden.

Folkemødet handler for lobbyorganisationer som Bæredygtigt Landbrug ikke bare om at deltage i og sætte aftryk på et hav af debatter, men også om at dyrke både nye og allerede etablerede kontakter.

Peter Kiær og Co. benytter således ligeledes lejligheden og opholdet på Bornholm til at holde en del kaffemøder med samarbejdspartnere og øvrige aktører fra landbrugs-, klima- og miljøuniverset.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk, og Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk (tekst og foto)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.