Årets sommermøde-turné blev skudt flot i gang i det nordjyske

Godt og vel 300 mennesker kiggede forbi, da Oxholm Hovedgård lagde græsplæne til det første af Bæredygtigt Landbrugs tre sommermøder i denne uge

oxholm-9

Den årlige tradition omkring Bæredygtigt Landbrugs sommermøder lever i bedste velgående.

Det må være konklusionen ovenpå mandag aftens træf på Oxholm Hovedgård ved Brovst – hvor flere end 300 fremmødte sagde ja tak til at deltage i ugens første af i alt tre sommermøder.

Om bespisningen ved pølsevognen eller de faglige indlæg var det store trækplaster, skal vi lade være usagt. Eller måske var det markvandringen, der i dagens anledning foregik i busser. Her blev deltagerne – fordelt på to hold – fragtet rundt på arealerne, mens de gennem køretøjernes vinduer kunne besigtige den ret omfattende bedrift med de i alt 4200 hektar korn, raps og hestebønner plus noget skov og græs. I alt 1600 hektar jord er forpagtet.

”Vi har jo udvidet lidt en gang imellem, når det kunne lade sig gøre”, som værten Per Jørgensen formulerede det.

Specialafgrøderne er bevidst fravalgt på arealerne omkring Vestre Skovvej 1.

”Vi satser på bulkvarer, volumen og på at mindske omkostningerne – kort og godt på rationel drift”, lød det fra Per Jørgensen.

Efter pølsevogn og rundtur – der udover markvandring også bød på en kort visit i den imponerende, tilstødende kirke – bød BL-formand Peter Kiær velkommen foran græsplænens blodbøg, bl.a. med et par ord om den øjeblikkelige, globale fødevarekrise:

”Den gør det decideret uanstændigt at tage god landbrugsjord ud af drift”, lød formandens hovedbudskab.

Herefter gjorde foreningens faglige konsulent Jens Lund Pedersen forsamlingen klogere på klimafremskrivninger og klimapolitik, ligesom den faglige direktør Jørgen Evald Jensen berettede om vandplaner – og om det CarbonSpace-projekt, der eksempelvis dokumenterer landbrugsdriftens positive aftryk på klimaregnskabet.

Derefter fortalte chefjurist Nikolaj Schulz om nyttesløse kvælstofbegrænsninger – og om, hvordan Bæredygtigt Landbrug bekæmper dem. Men også om, hvordan hver landmand og hvert BL-medlem selv kan gøre nytte. Det er nemlig ikke kun Bæredygtigt Landbrug, der indsender høringssvar til vandområdeplanerne – men også den enkelte landmand, som kan gøre indsigelser. Og Bæredygtigt Landbrug hjælper gerne med at gøre det!

Ovenpå indlæggene var der flere spørgsmål fra forsamlingen, bl.a. med relation til problemer med de lokale vandløb.

Blandt de fremmødte ved mandagens sommermøde var Sonja og Erik Bisgaard, og de var vældigt tilfredse med, hvad de blev budt på af både vådt, tørt og faglighed:

”Der er altid gode indlæg, når Bæredygtigt Landbrug arrangerer noget. Det er spændende at være sammen med vores yngre kolleger. Vi synes altid, vi får noget med hjem fra disse møder”, forklarede pensionistægteparret fra Hjørring.

Opfordringen til andre om at deltage i aftenmøderne er hermed givet videre fra hr. og fru Bisgaard. Bæredygtigt Landbrugs sommermøder fortsætter således resten af ugen rundt i det ganske land.

Allerede tirsdag aften er Kohavegaard på Granlyvej 39 ved Ejby vært for den fynske udgave, og torsdag aften inviterer Holmegaard Gods på Holmegaardsvej 71 lidt udenfor Næstved indenfor i Skovridersalen.

Også disse steder bydes der på markvandring, pølsevogns-aftensmad samt faglige indlæg. Alle interesserede er velkomne, og der er naturligvis gratis adgang.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk (tekst og foto)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.