Stram op på kvælstof-fagligheden

Hvis vi kan fjerne den skurkerolle, som kvælstof er tildelt, kan fokus i langt højere grad sættes ind på den reelle bandit, nemlig vores spildevandshåndtering, skriver Jørn Rasmussen

Jørn Rasmussen

Af Jørn Rasmussen, Pileallé 5, 4760 Vordingborg

Den 26. marts skriver faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug:

”Det er katastrofalt, da forårsudledning (af kvælstof) har en meget mere negativ effekt på miljøet end efterårs- og vinterudledning”.

Det er muligt, men der er ingen, der ved, om kvælstof i nogen bestemt måned overhovedet har en negativ effekt.

Servicetjek ønskes

Vi ved derimod følgende:

  • For seks år siden blev der ved et uheld ledt godt 4.000 tons kvælstof ud i Lillebælt uden negative følgevirkninger.
  • Det overskud af fosfor i vandmiljøet, alle taler om, der findes, kan ekstra kvælstof være med til at binde.
  • Uden kvælstof, intet ålegræs.
  • Fotosyntesen i vandfasen danner ilt, der modsvarer iltforbruget under forrådnelsen af overskydende plantedele og alger.
  • Når iltsvind observeres, er nitratkvælstof knap målbart i vandfasen.
  • Uden kvælstof, ingen fotosyntese (ingen binding af CO2), og kulstofkredsløbet går i stå.
  • I åløb med et højt nitratindhold ses megen yngel og landes store ørredfisk.

Den højt besungne faglighed, som Bæredygtigt Landbrug påberåber sig, trænger på dette område til et servicetjek, vil jeg mene.

Den egentlige bandit

Hvis vi kan fjerne den skurkerolle, som kvælstof er tildelt, kan fokus i langt højere grad sættes ind på den reelle bandit, nemlig vores spildevandshåndtering.

Derudover er det heller ikke til at holde ud at tænke på, at vi skal vente på, om indsatsen overfor kvælstof tidligst kan justeres i år 2023/2024 jf. second opinion i ”Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug”.

Altså minimum to år med fortsat efterafgrødecirkus, kunstige vandhuller og lignende tåbeligheder, der krænker landbrugets dispositionsfrihed helt utilstedeligt.

Hvad skulle en second opinion egentlig nytte?

På det niveau, som dansk forskermiljø og toneangivende medier befinder sig, vil en tredje international rapport formodentlig lide samme skæbne som de to første fra henholdsvis 1989 og 2017.

Tyranner skal jages på porten

Hvis vi ikke selv har mod og mandshjerte til at jage vore egne tyranner på porten, har tiden vist, at assistance udefra alene er utilstrækkelig.

Så vi må hver især gøre en indsats, hvor vi kan, for at afdække det morads, vi er endt i.

Men ikke mindst Bæredygtigt Landbrug, der har de fleste muskler, må stramme op på (kvælstof)fagligheden.

Det vil også hjælpe vores arbejde i foreningen Fair Spildevand på lignende måde, som BL dygtigt har gjort med at afdække spildevandsoverløb.

Vi er en del, der håber, at det lys, der blev tændt for 12 år siden, får et renere skær, der bedre kan oplyse det dunkle politiske landskab.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Effektivt Landbrug, du kan se avisens onlineudgave via linket HER. Skribenten er medlem af Bæredygtigt Landbrug og har ligeledes ønsket teksten bragt på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.