Også Dyrenes Beskyttelse advarer mod dyrplageri i naturnationalparker

Dyrenes vilkår bliver negligeret i jagten på god biodiversitet, lyder det fra en række organisationer

Miljø og Fødevareministeriet

De såkaldte naturnationalparker – hvor dyrkning af jorden er forbudt, og hvor græssende dyr skal hegnes inde – møder bestemt ikke kun modstand fra landbruget.

Ifølge Maskinbladet lyder det fra en række organisationer, at dyrenes vilkår bliver negligeret i jagten på god biodiversitet.

Det gælder bl.a. Dyrenes Beskyttelse, der ellers langt fra altid er enig med landbrugets holdninger. Foreningens direktør Britta Riis har i et høringssvar gjort opmærksom på, at ”Dyrenes Beskyttelse er generelt, og helt principielt, modstander af, at der gives bemyndigelse til at dispensere fra regler i Dyrevelfærdsloven. Foreningen arbejder til stadighed for at sikre forbedringer af dyrevelfærden, og ikke forringelser”.

I Maskinbladets artikel anføres det også af en kritisk part, at ”der er intet naturligt i at dø af sult bag et hegn”, ligesom det understreges, at der allerede på nuværende tidspunkt er kritik af dyrevelfærden for indhegnede dyr på Naturstyrelsens arealer rundt om i Danmark.

Du kan læse mere i Maskinbladets omtale HER og i øvrigt blive klogere på Bæredygtigt Landbrugs holdning i pressemeddelelsen HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.