Tåbeligt at kommunen skal favorisere den ene del af et frit erhverv

Landmænd har tydeligvis bedre styr på egen økonomi, end Enhedslisten har på andres penge - skriver Knud Jeppesen

tina-mark-og-penge

Af Knud Jeppesen, moderne landmand, Jelling

Replik til Mikael Mogensens indlæg i Vejle Amts Folkeblad den 10. december.

Da du åbenbart ikke accepterer fakta og fortsætter med de samme usandheder, vil jeg bruge muligheden for at bringe flere fakta ind i debatten. Driftsresultatet (DK-statistik) for landbrug i 2019 og 2020 er for konventionelt landbrug ca. 1,4 mio. kr. og for økologisk landbrug ca. 950.000 kr. Og det er inklusive, at økobrug vel at mærke har fået ca. 85.000 kr. mere i tilskud. Så landmænd har åbenbart selv mere styr på det med penge, end Enhedslisten har med andres penge, og det er vel grunden til, at 90 % af vore marker drives som moderne landbrug efter den sidste nye viden.

Økologi kræver mere areal

Økologisk landbrug kræver også op mod 50 % mere areal for at dyrke den samme mængde fødevarer (madspild) – et areal der kunne bruges til skov eller anden natur. Økologi er derfor også mindre klimavenligt.

For mig er det helt fint, hvis nogen ønsker økologi, og at nogen forsøger med nye måder, hvor man blander træer og afgrøder på markerne. De fleste af os andre har marker, der kan være med skæve kanter, vandhuller og skovbryn, der giver skygge. Der udlægger vi brak, sår vildtblandinger og laver masser af biodiversitet til glæde for både mennesker og dyr.

Selvfølgelig hældes gyllen ikke ud i vandløbet

Det er direkte vrøvl, når du påstår, at gyllevognen kører ud med store mængder med rester af både det ene og andet, og at det løber ud i vandløbene. Hvis der sker uheld ned i et vandløb, er det en forureningssag, og det tager myndighederne sig af.

Der er kvoter på, hvilken mængde næringsstoffer vi må tilføre en mark, og den mængde, vi kan tilføre med gylle, sparer vi i handelsgødning. Det er da klimavenligt at bruge gylle i steder for importeret gødning fra fossildrevne fabrikker. Og du ved vel godt, at økologer må købe konventionel gylle til deres marker, og så køber den konventionelle landmand gødning for de penge til sine egne marker. Økologik?

Og husk, at det slam, som der er tilovers fra spildevand, er så meget forurenet med tungmetaller, PFOS og andre ikke nedbrydelige ting, at det ikke må spredes på øko-marker eller marker, hvor der dyrkes foder til dyr eller mad til mennesker. En skam i en tid med fokus på recirkulation af næringsstoffer, samtidig med at der er mangel på disse næringsstoffer, især til de økologiske marker. Hvem tilfører alle disse grimme ting til spildevandet? For de var ikke med de fødevarer, vi har leveret ind til dem i byerne, der ”laver” slammet.

Hvad har spildevandsselskaberne gjort?

Og som mange andre holder du kun fokus på mængden af kvælstof i havet, men det fra landbrug udvaskes om vinteren og tidligt forår. Iltsvind er mest sommer/efterår. Under 1/3 af fosfor kommer fra landbruget, og landbruget har halveret udledningen af næring til vandmiljøet over de seneste 25 år, alt imens spildevandselskaberne ikke har reduceret deres udledning spor over de samme år.

Så er det da fint, at Mikael Mogensen og Alternativet står med natpotten nede ved åen og griner, men det bliver åen ikke ren af…

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Vejle Amts Folkeblad, dén version kan du læse via linket HER. Skribenten er æresmedlem af Bæredygtigt Landbrug og har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside. Det indlæg, der reageres på, kan du se HER. Også Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlem Peter Bohsen Jensen har tidligere blandet sig i selvsamme debat, dét læserbrev kan du se HER).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.