Usagligt angreb på det konventionelle landbrug

Økologisk Landsforening bruger forkerte tal i sit angreb på konventionelt landbrug – skriver Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør

Jørgen Evald taler hos Poul Uhrenholt

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug

I et indlæg i Altinget den 11. november påstår landbrugspolitisk chef i Økologisk Landsforening, Sybille Kyed, at der ved omlægning til økologi vil være en gevinst i forhold til udvaskningen af kvælstof fra rodzonen på 12-13 kilo kvælstof pr. hektar om året. Dette er ikke korrekt.

Kyed henviser til gamle tal, der allerede er ændret. DCA på Aarhus Universitet opdaterede tallene i 2020. Baggrunden for denne opdatering er de ændrede generelle regler, samt den målrettede regulering, der primært kun gælder for konventionelle landbrug. Derfor er forskellen på udvaskning reduceret markant.

Grov politisk manipulation

Forskernes bedste bud på forskellen mellem økologisk og konventionelt landbrug ligger nu på 6-9 kilo N pr. ha. i udvaskning fra rodzonen. Efter indregning af retentionen (fjernelsen) fra rodzonen til havmiljøet på i gennemsnit ca. 67 %, vil forskellen være indsnævret til i gennemsnit maksimalt 2-3 kg pr. hektar. Det vil sige, at ved omlægning af hele det resterende danske konventionelt dyrkede areal til økologi vil det maksimalt give en reduktion på 5.000 tons N.

Derfor vil indsatsbehovet på 13.100 tons reduktion i udledningen til havmiljøet i 2027 under ingen omstændigheder kunne nås, hvis man skiftede til økologi. At påstå, at denne reduktion kan løses ved omlægning til økologisk produktion, er grov politisk manipulation uden bund i faglighed.

Flere ting er “glemt”

Hvad Sybille Kyed også glemmer, er, at økologisk svineproduktion har en dokumenteret højere udvaskning end den tilsvarende konventionelle produktion. Ligeledes glemmer hun, at risikoen for øget udvaskning af kvælstof stiger ved øget anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder, fordi frigivelsen af dette kvælstof er meget vanskelig at styre. Frigivelsen foregår jo i vid udstrækning på tidspunkter, hvor der ikke er afgrøder til at opsamle det.

Der er således en lang række forhold, der betyder, at udvaskningen fra økologien ikke er den redningskrans, som den økologiske landbrugspolitiske chef påstår.

Hov – økologen udleder mere kvælstof!

Denne usikkerhed er påvist af økologisk landmand Klaus Aage Bengtson – et af Bæredygtigt Landbrugs økologiske medlemmer – som med målinger kan dokumentere, at han udleder mere kvælstof som økolog, end dengang han var konventionel landmand. Han er derfor ligesom andre landmænd forundret over, at politikerne vil udvide det økologiske areal i Danmark, da man dermed risikerer større kvælstofudledninger.

Så omlægning til økologi løser på ingen måde et totalt urealistisk og fagligt ukorrekt indsatsbehov på kvælstof.

(Indlægget blev også sendt til Altinget, der imidlertid har afvist at bringe det. Teksten har til gengæld været bragt i den trykte udgave af Effektivt Landbrug. Det indlæg, som Jørgen Evald Jensen reagerer på, kan du – hvis du abonnerer på Altinget – læse via linket HER).

1 kommentar til “Usagligt angreb på det konventionelle landbrug”

  1. Her er undertegnede tilbøjelig til at give Jørgen Evald Jensen ret, for der der nogen der kender til grov manipulation så er det Bæredygtigt Landbrug. Æres den som æres bør!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.