Super med fuldskala-målinger af CO2-optag

Direktør og kemiingeniør Anker Jacobsen følger med dette indlæg op på oplysninger bragt i Bæredygtigt Landbrugs ugentlige medlemsbrev

hvede-mejetærsker-sløret

Af Anker Jacobsen, direktør og kemiingeniør

Tak for det seneste medlemsbrev. Der var især et afsnit, der glædede mig. Det handlede om klimapåvirkningen.

Med tak for Jørgen Brønds seneste orientering hæftede jeg mig specielt ved, at Bæredygtigt Landbrug på Holmegaard Gods kører konkrete målinger sammen med CarbonSpace af CO2-balancen.

Jeg synes, det er alle tiders med rigtige målinger. For yderligere at understøtte dette arbejde, tænker jeg, at en kort redegørelse for det teoretiske CO2-optag kunne være relevant.

C5 H10 O5 er formlen for cellulose og stivelse. Den dannes med energi fra sollyset ud fra vand og CO2 efter ligningen:

5 CO2 + 5 H2O -> C5 H10 O5. Vil man bruge ligningen til at bestemme mængderne, følger man blot forholdet i molvægtene med de anførte faktorer.

Herved fås således, at der til produktion af 150 kg afgrøde tørstof, medgår 220 kg CO2.

I praksis vil der blive optaget noget mere CO2 til dannelse af rødder m.v., men det frigives atter, når det rådner. Men køres der 150 kg korn + halm hjem, indeholder det simpelthen kulstof svarende til 220 kg CO2 (der så atter kan frigives ved spisning og anden form forbrænding, hvor det kan fortrænge fossilt CO2).

Produceres der således 10 ton tørstof på en hvedemark/ha, er der dermed fjernet 14,6 ton CO2 fra luften/ha. Det bliver spændende, om jeres målinger kan vise dette tal!

Forestiller man sig en osteklokke over marken, vil netto-CO2-fjernelsen også skulle korrigeres for den energi, der er brugt til fremstillingen af gødning og sprøjtemidler, samt noget diesel. Disse poster er dog små sammenlignet med de 10 ton/ha.

(Indlægget er sendt direkte til Bæredygtigt Landbrug med henblik på offentliggørelse på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.