Pesticid-analfabeter fråser med dine penge

Hvorfor skal vi bruge store summer på at undgå noget, der ikke findes - spørger Bæredygtigt Landbrugs æresmedlem Knud Jeppesen i Altinget

knud-jeppesen

Af Knud Jeppesen, moderne landmand, Jelling

Kære forbrugere af rent vand fra vandhanen – ja, det gælder vel stort set alle i Danmark.

Dette indlæg for at oplyse lidt om, hvilke diktatoriske tiltag der er under udførelse fra det offentlige for at ”redde” det rene drikkevand, der hentes på landet. Og det vil påføre alle vandforbrugerne en voldsomt unødig udgift (over 1500,- pr person), uden at hverken dig eller mig har glæde af eller indflydelse på det. Nærmere om det til sidst.

Er det mon vandet, man beskytter?

For at vi menige forbrugere ikke skal sætte os så meget ind i det, har man valgt det mundrette navn ”Borings Nære Beskyttelses Områder” (BNBO). Det vil sige, at man ønsker at beskytte området omkring, hvor selve snablen er ned i undergrunden for at hente drikkevand. I mange år har man slået en ring på 25 m rundt om pumpestedet, hvor bl.a. landbrug ikke må dyrke markerne.

Men næste skridt er, at de voldsomt store områder (ca. 200.000 ha), hvorunder grundvandet dannes og opsamles i grundvandsmagasiner, ja dem vil man også beskytte. Ja, altså kun beskyttes mod landbrugets lovlige brug af pesticider, som kun kan godkendes, hvis de ikke kan udvaskes til grundvandet.

Kig dog på de reelle problemer

Der må gerne gå små og store veje gennem området, hvorfra der nedsiver rester fra bilers dæk (mikroplast), bremseslid, oliespild m.m. Og med risiko for, at der en dag vælter en kemi- eller oliebil med nedsivning til følge. Og der skal selvfølgelig også saltes på vejen, når det er glat, selvom det endda er bevist, at salt ødelægger dyrelivet i vandløb og siver ned og belaster grundvandet – men ingen restriktioner på vejene – der er jo så mange biler.

Der må også gerne være gamle punktforureninger som gamle lossepladser, nedgravet kemiaffald m.m. i disse grundvandsområder – ingen restriktioner her, for det koster jo kassen at fjerne dem.

Der må også gerne løbe vandløb igennem med overløb fra urenset spildevand, der indeholder alt muligt farligt -også selv om der bliver oversvømmelse, og det løber ind på landmandens marker og siver ned i grundvandet. Ingen restriktioner, for Miljøministeren siger, det er for dyrt at løse disse spildevandsproblemer.

Hvad med Arsen?

Det mest uhyggelige er, at der i store områder findes Arsen i boringerne. Arsen er meget giftigt og kræftfremkaldende og til trods for, at det er tusinder gange giftigere end de værste sprøjtemidler, er grænseværdien 50 gange højere. Politisk besluttet for ikke at lukke mange hundrede boringer. Så kære vanddrikkere – her er man ligeglad med, om du får noget, der er kræftfremkaldende og i 50 gange større doser end pesticider. Sundhed eller politik der er vigtigst?

Så det med at vandet bliver voldsomt dyrere, kommer af, at en del pesticid-analfabeter forsøger at bilde den øvrige befolkning ind, at hvis dig og mig køber store arealer fri for vores penge, ja så stopper den mikroskopiske forurening, der allerede findes. Selv miljøminister Lea Wermelin er ude og befale vandværkerne at ofre enorme summer på ”pesticidfri dyrkning” af markerne. Hævn på fortidens synder.

Miljøstyrelsens vurdering er åbenbart ligegyldig

Det er hendes eget ministerium, der står for de meget skrappe VAP-undersøgelser af pesticiders udvaskning til grundvandet. Herfra lyder det:

”Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de nyeste VAP-data ikke giver anledning til at ændre i de aktuelle danske godkendelser af pesticidmidler”.

Så er det da grotesk, at når ministerens egne forskere siger, det ikke er et problem, at så skal alle vandværksforbrugere i Danmark betale store summer for undgå noget, der ikke er der. Det svarer til, at hvis der findes bly i vandprøver, ja så forbyder ministeren brugen af benzin, for der var engang bly i benzin. Hævn igen.

Aktuelt er der kæmpe skandale omkring PFOS-midlerne. Hvorfor tror man på, at de nye brandslukningsmidler ikke går i grundvandet, men man tror, at de nye godkendte pesticider gør.

I øvrigt viser det sig, at der ikke er sløjfet en eneste boring de seneste 20 år grundet landbrugets brug af pesticider (officielle tal fra GEUS). Og der findes ikke et eneste menneske, der er blevet syg af at drikke postevand.

Spild af forbrugernes penge

Tåbeligt at spilde så mange af forbrugernes penge på en oppisket frygtstemning. Brug nu alle disse penge på at få ryddet op i gamle losseplads- og punktforureninger, det er dem, der ødelægger grundvandet. Og helt ærligt -hvorfor udtage god landbrugsjord til vandboring og plante skov hen over bagefter – er der slet ikke et lyst hoved, der kunne tænke at lave boringerne inde i de skove, vi har?

Der er man da også fri for landmænd, som forsøger at producere din mad til dit rene postevand.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev på www.altinget.dk, dén version kan du læse via linket HER. Skribenten er æresmedlem af Bæredygtigt Landbrug og har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

2 kommentarer til “Pesticid-analfabeter fråser med dine penge”

  1. Enig Jørn Rasmussen, og måske kommer den flittigt skrivende Knud Jeppesen senere med forklaringen på den manglende logik i at forargelsen grundet overløb af regn-blandet spildevand ikke omfatter udbringning af kloakslam på markerne som vores fælles mad bliver dyrket på.
    Der kan trods alt ikke være den helt store forskel på kloakslam og spildevand.
    En moderne landmand har sikkert helt styr på forskellen mellem et badeforbud og ufrivillig indtag af produkter groet i kloakslam.

    Hvem ved måske kommer der også en dag en forklaring på hvad eller hvem det gavner at fede kyllinger op på døde smågrise. Forhåbentlig er der ingen normaltbegavede der tror på at det vil øge efterspørgslen eller bidrage positivt til forbrugernes bedømmelse af den del af konventionelt landbrug der kalder sig selv for moderne.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept statistics cookies to watch this video.