Medierne fører an i hetzen mod landbruget

Er der noget at sige til, at befolkningen efter 25 års hjernevask tror, det er landmanden, som forurener grundvandet – spørger konsulent og landmand

christian-6

Af Poul Bech Sørensen, Mariager, konsulent og landmand

I de seneste 20 år er ikke en eneste drikkevandsboring i Danmark sløjfet som følge af landbrugets dyrkning af markerne (kilde: GEUS).

Alle pesticider til brug i landbruget skal gennem Europas skrappeste godkendelse i regi af Miljøstyrelsen og Aarhus Universitet, hvor der foretages en lang række målinger af vandet under markerne.

Hvorfor bruger man de fotografier?

Det er et ufravigeligt krav, at moderne pesticider er biologisk omsat, inden de forlader rodzonen. Alligevel er indslag og artikler om grundvandet i medierne næsten altid illustreret med fotos af en landmand, der kører på marken med sin sprøjte.

Danmarks Naturfredningsforening, SF, Enhedslisten, Danva (Dansk Vand- og Spildevandsforening, red.) og i Aarhus nu også borgmester Jacob Bundsgaard (S) fører en kampagne for såkaldte ”grundvandsparker”, hvor de foreslår, at op mod 200.000 hektar landbrugsjord skal dyrkes økologisk eller tilplantes med skov. En smuk og ideologisk tanke, der appellerer til mange vælgere og Danmarks Naturfredningsforenings medlemmer.

Gigantisk regning venter

Regningen for vandforbrugerne vil blive gigantisk i erstatninger og kompensationer til de mange landmænd og familier, som må lukke deres virksomhed. F.eks. vil produktionsanlæg til animalsk produktion på sigt blive helt værdiløse, ligesom produktion af højværdiafgrøder som græsfrø og kartofler ikke rentabelt kan omlægges til økologisk drift og må flyttes til udlandet.

Regningen for ”grundvandsparker” vil få de 20 milliarder kr., det kommer til at koste danskerne at lukke minkerhvervet, til at blegne. Vi taler om flere hundrede milliarder kr. plus masser af arbejdspladser. Desværre vil milliarderne, som vandforbrugerne kommer til at betale, være fuldstændig spildt i forhold til at sikre rent drikkevand.

Farligt vildspor

Den ensidige fokusering på landbrugets dyrkningsflade er et farligt vildspor, da det fjerner fokus på de reelle årsager til kemiske stoffer i grundvandet fra titusindvis af sivende losse- og fyldpladser, nedgravet kemikalieaffald, jernbaner, træbeskyttelse, brandskum, jernbaner, veje og andre punktkilder.

Jeg kender flere eksempler på landmænd, der af kommunen har fået udpeget arealer i såkaldte boringsnære områder, som de fremover ikke må sprøjte med godkendte, biologisk nedbrydelige pesticider.

Alene i Aarhus Kommune er 7.000 hektar udpeget som boringsnære områder. Men mellem drikkevandsboringen og landmandens marker i de boringsnære områder findes under jorden en gammel fyld- eller losseplads, hvor kemiske stoffer og tungmetaller siver ned i undergrunden. Uden at kommunen gør noget eller i det mindste har en plan for oprensning/sikring.

Myndighederne gør intet ved de reelle problemer

Sådanne forureninger har vi titusindvis af i Danmark, men myndighederne gør intet ved problemet. I stedet går man ensidigt efter landbrugets dyrkningsflade. Hvorfor? Måske er der ingen stemmer i at rydde op i fortidens synder? Måske er det uoverskueligt at rense op, og hvem skal betale – kommunen, regionen eller staten?

Måske er billedet af landmanden, der kører på marken med sin sprøjte, simpelthen blevet synonym på kemiske stoffer i grundvandet anført af Danmarks Naturfredningsforening, Danva, SF, Enhedslisten og medierne. TV2, DR, Ekstra Bladet og Aarhus Stiftstidende er gode eksempler herpå.

Byerne passer jo ikke på vandet

Er der noget at sige til, at befolkningen efter 25 års hjernevask tror, det er landmanden, som forurener grundvandet? Hvorfor anvender medierne aldrig et foto af en losseplads, en jernbane, en fyldplads, en vej, en brandøvelsesplads, en gammel tankstation, et industriområde, et parcelhuskvarter?

Byerne har i modsætning til danske landmænd ikke passet godt nok på deres drikkevandsressource. Det er jo derfor, byerne er kommet ud på landet for at hente drikkevandet under den danske dyrkningsflade.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i dagspressen, du kan eksempelvis læse Aarhus Stiftstidendes netudgave via linket HER. Skribenten har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

1 kommentar til “Medierne fører an i hetzen mod landbruget”

 1. Kære bæredygtigt Landbrug
  Jeg har lige læst ovenstående artikel, og jeg er helt enig i at det altid er landbruget som skammes ud når der tale om pesticidester i grundvand.
  I ovenstående artikel er skribenten inde på nogle rigtige problemstillinger nemlig at det er fortidens synder vi slås med nu.
  Hvorfor er der så ikke nogen som i et simpel sprog og med en ganske almindelig vandkaraffel som billede kan fortælle lidt om vandets cyklus.
  Der er ikke ret mange mennesker i Danmark som kender vandets kredsløb.
  Nogen tror grundvand dannes i jorden af sig selv, andre ved ikke hvordan det hænger sammen.
  Det helt store problem i denne debat er at vi taler om noget vi ikke helt kender sammenhængen i. Vi kan jo ikke forlange at mennesker skal forholde sig til grundvandsproblemet, hvis de ikke helt simpelt forstår cyklussen på klodens vand.
  Vi har på denne klode kun det vand som findes i havene, det hvide i skyerne, og det vand som er regnet ud af skyen og er på vej ned i jorden, hvor det efter 10-50 år bliver til drikkevand, som pumpes op af jorden, -drikkes, -bruges til produktion, osv osv. for til sidst at ende i havet og fordampe op i skyen for igen at falde ned på jorden som regn, sive langsomt ned og blive til grundvand igen. Og igen og igen -mange tusind år
  Tilbage til vandkaraflen med en sjat “grundvand” i bunden.
  Højden på karaflen illustrere 30 års tilblivelse af grundvand. Dvs det vand vi drikker i dag er 30-50 år gammelt!!!!
  Hvis vi i uvidenhed sprøjtede midler ud i 80 erne 90 erne osv så må det være klart for enhver at de midler er i grundvandszonen nu. Sammen med alverdens andre midler som er anvendt på jorden overflade. I de fleste tilfælde i god mening.
  Vi er i de sidste 30 år også blevet meget klogere og holder i dag øje med pesticiderne. Vi bygger midlerne så de ikke er vandopløselige og følger med vandet, men i stedet omsættes biologisk i den første meter af jordlaget. Det er jo supersmart, -og der er endda nogen som har forstand på disse ting som holder øje med det.
  Derfor vil der blive ved med at blive lukket boringer med tidligere tiders dårlige pesticider, brandskum og alt det der findes i den tåge som er omkring en motorvej osv osv. Selvfølgelig vil der blive ved med at blive lukket boringer i fremtiden, lige indtil de uheldige midler pumpes op igen renses og sendes i omløb igen
  Engang slog vi hinanden med køller, vi kørte biler uden sikkerhedsseler, men vi bliver hele tiden klogere.
  Forstå nu at det vand som er forurenet er på vej ned til grundvandszonen, og det skal op og vende, – bruges og ledes tilbage til havet før vi får det nye vand ned, som vi har sørget for er rent fra landbrugets side, ved hjælp af de omfattende og strenge kontroller til midlernes nedbrydning.
  Vores vandkaraffel illustrerer altså 30 år. Et sted nær bunden og et stykke op vil der være stoffer som ikke er ønskelige.
  NU kommer min pointe!!.
  Vil det hjælpe at lægge et stykke vandtæt papir oven på vandkaraflen, -altså lade være med at sprøjte på jorden i nærheden af boringer.
  Nej det vil det jo naturligvis ikke. Vandet er jo forurenet for længe siden, den unge mand i bilen som ikke brugte sele er død, manden med lungekræft bliver ikke rask fordi han holder op med at ryge.
  Det er sket vi kan ikke gøre noget, andet end vente de år det tager før vi får det beskidte vand op og det rene kommer ned.
  Landbruget er efter min opfattelse nogen af de eneste som via de omfattende kontroller med pesticider som kontrolleres af myndighederne, de eneste som har gjort noget for at afhjælpe problemet. De moderne pesticider er bygget til ikke at trænge længere end 1 meter ned i jorden, og det er gjort for længe siden.
  Nu finder man andre stoffer fra andre brancher, som ingenting har gjort,- det er jo skidt. Men her vil vi også finde ud af at standse de uhensigtsmæssige stoffers adgang til grundvandet

  Kort fortalt.
  Fortæl med simple ord og billeder vandets cyklus
  Forstå der er ting som er gjort for længe siden som ikke kan ændres nu.
  Forstå at landbruget i mange år har taget hånd om grundvandet ved at bruge de rigtige midler.
  Hvis vi kan fortælle hr og fru Jensen denne simple historie om vand, så tror jeg at vi alle kunne diskutere grundvand på en meget mere rigtig måde, og ikke noget som div reklamesælgende journalister, og stemmeslugende politikere skriver.
  Der er jo trods alt noget i denne verden som er sort og hvidt.

  Og lige en ting mere.
  Hvis vi samtidig kunne fortælle at Round Up ikke er et middel som er så sindssygt giftigt at det slår alt grønt ihjel, men i stedet fortæller at det virker på samme måde som hvis man klemmer benzinslange flad på sin bil så den ikke får noget benzin, så kunne vi måske også tale mere rigtigt om denne problematik

  Med venlig hilsen
  Jens Jensen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept statistics cookies to watch this video.