Massive landmands-protester undervejs i Bruxelles

EU-strategier på fødevareområdet sker uden rådslagning med landmændene, lyder det fra international protestorganisation. Også Bæredygtigt Landbrug er kritisk

Demonstration i Aarhus

Det er ikke kun herhjemme i Danmark, at politikerne vedtager ufaglig landbrugs-, fødevare-, klima- og miljøpolitik.

Også på europæisk plan ryster landmænd på hovedet over diverse tiltag. Og de nøjes ikke med hovedrysten: I dagene den 13. og 14. december – hvor de europæiske landbrugsministre mødes til ministerrådsmøde i Bruxelles – planlægges en stor landmandsdemonstration rettet mod de EU-landbrugs-strategier, der er sat i værk uden skelen til, hvad fødevareproducenterne selv synes. Det gælder ikke mindst den netop – i Europa-Parlamentet – vedtagne CAP-reform.

”Beslutninger træffes over hovedet på os, selvom disse strategier kun kan lykkes for alvor, hvis vi arbejder tæt sammen med landmændene, som er de vigtigste interessenter i fødevareproduktionskæden. Dette er den eneste måde at gøre klimastrategier virkelig effektive og overkommelige”, lyder det på protestorganisationen Farmers Defence Forces hjemmeside.

Du kan læse mere på Effektivt Landbrugs hjemmeside HER.

Om Europa-Parlamentets nylige blåstempling af den europæiske landbrugsreform kan du se mere i Effektivt Landbrugs artikel HER samt i Landbrugsavisens omtale HER.

Bæredygtigt Landbrug har en generelt positiv holdning til EU, ikke mindst når det gælder mulighederne for at afsætte danske landbrugsprodukter på det indre, europæiske marked. BL-direktør Hans Aarestrup har dog ikke desto mindre forholdt sig ganske kritisk til intentionerne med den nye landbrugsreform, hvilket du kan læse mere om i artiklen herunder.

BL-direktør om EU’s landbrugsreform: Det gavner ikke klimaet at lefle for de mindre brug

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept statistics cookies to watch this video.