Manipulerende rødlister

BL-medlem Ulf Nielsen skriver her om "en vildledning med katastrofale følger for vores skønne natur"

Ulf Nielsen

Af naturplejer Ulf Nielsen, Kollerup Strandvej 19, 9690 Fjerritslev

Regeringen og dens støttepartier har foreslået at etablere 15 naturnationalparker.

Deres begrundelse er, at der i Danmark opleves en stor tilbagegang i biodiversiteten. Denne sætning om tilbagegang i biodiversiteten eller om at biodiversiteten er truet er gentaget så mange gange, at mange tror, den er rigtig.

Hov – det var forkert…

Ifølge forstkandidat Søren Grene bunder den udbredte misopfattelse, at biodiversiteten er i aktuel voldsom tilbagegang i Danmark, i en ændring i de medtagne kategorier i den nyeste såkaldte rødliste, der er indarbejdet med en ny regnemetode, så man ikke løbende kan følge ændringerne.

Da Aarhus Universitet (AU) offentliggjorde den seneste rødliste den 15 januar 2020, viste den, at antallet af rødlistede arter siden 2010 var fordoblet fra godt 2200 til godt 4400 arter i 2020. Såvel miljøministeren som Danmarks Naturfredningsforening greb omgående den alarmerende nyhed. Miljøminister Lea Wermelin pointerede, at tallene sætter to streger under, at vores natur er i krise, og Marie Reumert Gjerding, DN, fastslog, at dobbelt så mange arter som for ti år siden nu er i fare for at forsvinde. Begge henviste til den nye rødliste.

Svarende til otte promille

Søren Grene fandt ved nærlæsning af rødlisten ud af, at den voldsomme stigning på 2200 arter intet har med den aktuelle udvikling at gøre, men beror på en ny regnemetode (godt 1600 arter) samt at flere arter var vurderet (ca. 600).

For at sikre sig, at han ikke havde misforstået det hele, indledte Søren Grene den 24. maj en længerevarende dialog med AU, direkte stillet til rektoratet. I AU’s svar fastslås, at arterne i Danmark samlet set er blevet en lille smule mere truede siden 2010. Konkret handler det om, at ca. 45 af de godt 5500 arter netto er blevet vurderet til at være lidt mere truede, end de var i 2010, svarede til otte promille.

Det skrev Søren Grene i en kronik i Fredensborg Amts Avis den 20. september 2021.

Er der en voksen tilstede?

De rabiate biologer har misinformeret alle, og dermed fået tilslutning til at etablere hele 15 naturnationalparker – og flere er på vej.

Der er tale om en vildledning med katastrofale følger for vores skønne natur, samt spild af foreløbig 888.000.000 kr. til etablering af de 15 naturnationalparker. Det er ca. 60.000.000 kr. pr. nationalpark.

Er der en voksen tilstede, som kan sætte en stopper for dette manipulerende vanvid?

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse medier, du kan eksempelvis læse Effektivt Landbrugs netversion HER. Skribenten er medlem af Bæredygtigt Landbrug og har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.