Kontrafaktisk og kontraproduktiv landbrugsaftale

Især ambitionerne om at fordoble det økologiske areal i Danmark skriger til himlen - forklarer Knud Larsen

sprøjte

Af Knud Larsen, lic.agro./Ph.D., Hvidovre

Jeg forsøgte i en måneds tid at få optaget et kritisk indlæg om regeringens ”Udkast til aftaletekst” om landbrugets ”grønne omstilling”.

Ingen hovedstadsaviser ville trykke det, og 4.10. blev regeringens forslag vedtaget næsten uændret som ”Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug”. Men aftalens tekst er jo både kontrafaktisk og kontraproduktiv:

Ganske vist blev der omsider afsat yderligere midler, nu i alt 3,8 mia. kr. indtil 2030, for bl.a. udtagning af de forkætrede lavbundsjorde, men samtidig næsten lige så meget ekstra til ”Fordobling af det økologiske areal”. Dette har nu sit helt eget afsnit med bl.a. 3,6 mia. kr. til ”økologisk arealstøtte … økologiske fødevarer af høj kvalitet med lav klima- og miljøbelastning” (!) Sludder og vrøvl/guld og grønne skove:

Jorden udpines

Da ”økologisk” jordbehandling er langt mere intensiv end den ”konventionelle”, udleder den også mere CO2 pr. ha. Men endnu værre: På grund af det lavere udbytte udledes langt mere CO2 pr. kg. produkt. Samtidig dræbes flere vibeunger, harekillinger og så videre med den hyppige og voldsomme jordbehandling. Ydermere udpines jorden, fordi der jo ikke må bruges ”kunstgødning” (produceret ud fra atmosfærens naturlige indhold af N, ”kvælstof”), hvilket ses i de konstant faldende udbytter.

Det er ellers basal viden for alle landmænd, at jorden udpines, når den tilføres færre næringsstoffer, end der fraføres med afgrøderne. Som det skete med oldtidens svedjebrug, der omskabte frugtbar jord til golde heder (og som det stadig sker andre steder på jordkloden). Derfor er ”økologerne” nødt til at bruge gylle fra ”konventionelle” landbrug. Efter nye regler begrænses denne praksis nu, så den ”økologiske” jord udpines endnu mere.

Så lille er udbyttet…

Men partiet ”Alternativet” vil helt nedlægge ”konventionelt” landbrug til fordel for ”økologi, permakultur, biodynamik og vertical farming”. Synsninger og okkulte teorier, helt bogstaveligt uden jordforbindelse. Forperson Franciska Rosenkilde sagde 21.7. til Radio4: “Vi vil fuldstændigt udfase konventionelt landbrug, fordi det duer ikke at have et landbrug, som udpiner jorden under dyrkningen.”

Som det fremgår af Danmarks Statistik, kræver hvert eneste kg. ”økologisk” planteprodukt op til det dobbelte areal. Udbyttet pr. ha. af ”økologisk” hvede er nu under det halve af ”konventionel” hvede. Og for at gøre ondt værre: Omstilling til mere vegetabilsk fremfor animalsk produktion betyder mindre husdyrgødning (gylle), som jo netop er dét, ”økologisk” landbrug lever af.

Som Jens Olaf Pepke Pedersen (DTU, bidragyder til FN’s nye IPCC-rapport) skrev 3.9. i Weekendavisen, skorter det ikke på kritik af landmændene for ikke at være ”grønne” nok, skønt CO2-reduktioner netop dér vil koste store eksportindtægter og jobs (op mod 14.000). Dette bekræftes af forskere fra Københavns Universitet (Altinget 7.9.).

Belejligt CO2-regnskab

Alt mens byboere, som Pepke Pedersen påpeger, fremstiller sig selv som frontløbere i kampen om den grønne førertrøje. Deres eget forbrug og transport indgår belejligt nok ikke i CO2-regnskabet, når f.eks. København vil være ”klimaneutral” i 2025. Byboernes forbrug af fødevarer lægges i stedet landbruget til last i CO2-regnskabet.

Indenfor de seneste 50 år er det danske landbrugsareal faldet med 10 %, mens byernes og vejenes areal er øget tilsvarende. Samtidig har produktiviteten (den ”konventionelle” produktion pr. ha.) været konstant stigende, endda med verdens laveste ”klima-aftryk”. Trods alle ensidigt danske benspænd med skrappe N-begrænsninger og kontraproduktive krav til efterafgrøder er udbyttet af ”konventionel” hvede (i glidende 5 års-gennemsnit) siden 2008 steget med 5 %, mens det ”økologiske” er faldet 13 %, uimodsigeligt påvist af Danmarks Statistik.

Alligevel afsættes altså nu 3,6 mia. kr. til fordobling af det ”økologiske” areal. Til hvilken nytte? Til sammenligning afsættes kun 440 mio. kr. til ”Miljø- og klimateknologi”! Så meget for landbrugsministerens motto: ”Udvikling og ikke afvikling af dansk landbrug” (som gengives i aftalens ”Udviklingstiltag”).

Mest til gavn for selvfølelsen

Er den nye aftale til gavn for klimaet, naturen, biodiversiteten, eller bare selvfølelsen hos de hellige? Man retter bager for smed. ”Den Bager græd Guds jammerlig, Da man ham førte væk” (Johan Herman Wessel, 1784).

(Indlægget er sendt direkte til Bæredygtigt Landbrug med henblik på offentliggørelse på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

6 kommentarer til “Kontrafaktisk og kontraproduktiv landbrugsaftale”

 1. Torben Kaare Lindholst

  Hej Knud Larsen
  Dine titler indikere at du er mere end en halvstuderet røver.
  Har du nogle konstruktive forslag til at reducerer udledningen af næringsstoffet til de danske fjorde og kystnære områder, samt til den målsatte reduktion af den danske andel af drivhusgasser.

 2. Så vidt jeg ved, har ingen af de sidste 35 års drakoniske restriktioner på danske landmænds dyrkning af deres arealer resulteret i nogen målelig ændring af forholdene i de indre danske farvande. Måske var det på tide at fokusere på udledningerne fra bysamfundene, som Knud Jeppesen fortjenstfuldt har belyst på det seneste.

 3. Claes Grønkjær

  I alle andre europæiske lande er det fuldt lovligt at producere biobrændstof, til eget forbrug, men ikke i Danmark, da det ikke har været i gennem toldvæsenets målere og derved ikke er blevet pålagt afgift, og dermed skadelig for statskassen.

 4. Nu undrer det mig meget , at landbruget lader sig udstille som CO2 syndere og kvæget er den værste del.
  Vi har i dag ca 1,5mill kreaturer og de gøres til en mega stort CO2 synder ………
  For ca 40år siden havde vi over 3mill stykker kvæg , solen skinnede , fuglene sang – ingen klima og CO2 problemer ……… nogen der kan se Klodshans …..
  og det næste kapitel af Kejserens nye klæder ……..

  Har vi ingen i landbrugets top der har læst eventyr og kan se lighederne der går igen igen og ikke stiller spørgsmål hertil ?
  Det samme gælder for udregning af N til Østersøen …. Hvor meget vand og biomasse tilføres fra danske vandløb ……..
  op mod tilførsel fra alle andre udløb fra erupæiske lande …… hvem stiller spørgsmål hertil og forlanger prøvetagninger og udregninger af disse mega tilførsler og påvirkninger …….
  Et nyt eventyr involveret ….. man retter smed for bager …
  Duften af fornuften en laaaangt væk !

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.