Fødevarer skal produceres med den mindste klimabelastning

I stedet for at begrænse den danske fødevareproduktion bør vi i stedet øge den og fortrænge andre mere klimabelastende landes produktion

Bæredygtig Landbrug

Af Vagn Lundsteen, direktør, planteavlsrådgiver, Holbæk

Når vi producerer fødevarer, påvirker vi miljøet, klimaet og biodiversiteten.

Det kan ingen afvise.

Udfordringen er at producere, hvor belastningen er mindst. Svaret er enkelt. Der skal produceres mest muligt i Danmark.

Vi er nødt til at lægge vores nationalegoisme til side og tænke globalt. Hvis vi reducerer landbrugsproduktionen i Danmark, der udgør 0,16 pct. af Jordens dyrkbare areal og har en andel på 0,08 pct. af Jordens befolkning, har det ingen betydning for klimaet. Om vi så laver alt landbrug i Danmark om til natur, vil det ikke have nogen målbar global klimamæssig effekt.

Det mindste klimaaftryk er her til lands

Tværtimod betyder det noget for det globale klima at øge produktionen i Danmark. For dermed sikrer vi, at produktionen ikke øges andre steder, hvor klimaet belastes mere pr. produceret enhed.

I Danmark producerer vi med verdens mindste klimaaftryk. Der har ikke de seneste 100 år været færre køer i Danmark. Og alligevel har produktionen af kød og mælk aldrig været større.

At reducere antallet af danske kvæg vil belaste klimaet, da mælk og kød så vil blive produceret andre steder, hvor det belaster klimaet meget mere.

Ligesom med vindmøllerne

I stedet for at begrænse den danske fødevareproduktion bør vi i stedet øge den og fortrænge andre mere klimabelastende landes produktion. Og samtidig eksportere vores viden og teknologi til andre lande, som har meget at lære på klimaområdet. Præcist som med vindmøllerne.

Hvis ikke vi havde den store viden om vindenergi, blandt andet udviklet som dansk grøn energi, havde vi aldrig haft den succes ude i verden. Vi er nødt til at have en stor egenproduktion for at udvikle viden, så vi kan hjælpe andre.

Hvis vores viden omkring effektivitet og klimabevidsthed blev eksporteret til bl.a. Indien, Kina og de afrikanske lande, ville vi derved kunne reducere den globale klimabelastning, som fødevareproduktionen i disse lande har. Det kunne blive den store klimarevolution og samtidig øge effektiviteten og mængden af fødevarer lokalt, så færre vil gå sultne i seng. For den globale befolkning vil også have kød.

Vores ansvar

Det er vores ansvar, fordi vi kan, at hjælpe dem til at producere med den laveste klimabelastning. Der venter et nyt vindmølleeventyr, hvis vi kigger ud i verden, i stedet for navlebeskuende at tro, at vi gør en forskel ved at reducere den danske landbrugsproduktion.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Morgenavisen Jyllands-Posten, du kan se avisens onlineversion via linket HER. Skribenten er tidligere direktør for Bæredygtigt Landbrug og har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept statistics cookies to watch this video.