Danske landmænd dyrker rent grundvand

I kølvandet på forslag fra SF om statsligt opkøb af jord for otte milliarder kroner til ”sikring af pesticidfrit grundvand” hævder Niels Jørgen Sørensen i Stiften 26. august endnu engang, at pesticider fra dagens landbrug forgifter grundvandet – alt imens jeg udskammes for ikke at have fakta i orden

Jørgen Lund Christiansen

Af journalist og foredragsholder samt ikke-ryger Jørgen Lund Christiansen, Skanderborg

Her er fakta: Målinger fra GEUS’ landsdækkende database for vand og miljø viser, at såfremt alle 5,8 millioner i dette land dagligt drikker to liter vand, vil vi få et SAMLET pesticidindtag på 350 mikrogram (tusindedele gram). I en cigaret er der 12 mikrogram nikotin og tjære. Pesticidforgiftningen svarer altså til, at vi alle sammen – tilsammen – på et døgn ”ryger” tre cigaretter. Og alt er fra fortidens synder, dermed også fra gift under øko-markerne.

Vandværkerne har siden 2020 lukket 80 boringer, ingen af dem pga pesticider fra den dyrkede overflade. Hovedårsagen er stoffet BAM, som indtil 1997 var lovligt og blev brugt af vandværker, DSB og i indkørsler for at holde ukrudt nede. Produkter med BAM-indhold blev aldrig brugt på landmandens mark – alene af den grund, at virkningen var flerårig og havde ørkenvirkning. Enkelte lukninger af boringer skyldes punktforureninger og lossepladser. Dagens landmænd dyrker rent grundvand under afgrøderne. Byfolk som NJS ser spøgelser.

Hav det rette fokus

Sørensen og SF taler om ”forsigtighed”, og ”Vi vil bare ikke have gift!” I dag kan vi måle kemi i nanogram, milliardtedele af et gram. Al menneskelig aktivitet kan måles, men Danmarks pesticidproblem ér løst med verdens skrappeste godkendelses- og kontrolprogram. Lad os bruge kræfterne på at lede efter cancerfremkaldende stoffer fra vejvand med rester af dæk og asfaltolie, urenset spildevand, husholdningskemi, medicinrester og andre af de 100.000 kemikalier, der er på markedet.

Det er utroligt, at et politisk parti vil bekæmpe tre cigaretter delt af samtlige 5,8 millioner danskere – og samtidig arbejder for fri hash! Hvad mon der blev drukket og røget på det SF-gruppemøde, som konfirmerede så rablende et forslag?

Pløjefrit landbrug

Om Sørensens øvrige gentagelser fra tidligere indlæg blot dette: Vi har 300.000 hektar med økologi. Vi kan kvalitets-, sundheds- og miljømæssigt rigtigt få samme høst fra 200.000 hektar dyrket vidensbaseret. Det giver 100.000 hektar til ren biodiversitet. I øvrigt ikke et ondt ord om økologi, hvis blot forbrugerne vil betale prisen.

Vi har nu 500.000 hektar pløjefrit landbrug, conservation agriculture. Her er virkelig både miljø- og klimagevinster. Synd, at medierne ikke beskæftiger sig mere med denne i modsætning til økologi ikke-støttede stærkt voksende driftsform. I naturen dør hovedparten af smågrisene, i det økologiske landbrug er dødeligheden 50 pct. større end i det vidensbaserede, såkaldt konventionelle landbrug.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen