En snaps til otte mia. kr.

Nogle planer er ifølge direktør i Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup, alt for dyre i forhold til gevinsten

Aarestrup

Pia Olsen Dyhr og SF vil lave en fond på otte mia. kr., der skal opkøbe landbrugsjord, hvor der dannes drikkevand. Det er for at undgå pesticider i det vand, vi drikker.

Der er bare ikke nogen som helst sundhedsmæssig grund til at gøre det. Der er i gennemsnit ca. 0,03 milliontedel gram pesticider og nedbrydningsprodukter pr. liter i det danske drikkevand. Det betyder, at 5,8 mio. danskere tilsammen drikker omkring 0,35 gram pesticider om dagen. Den sundhedsmæssige påvirkning af de 0,35 gram svarer til mindre end en akvavit på to centiliter – til deling mellem 5,8 mio. mennesker. Hvis SF vil gøre noget for danskernes sundhed, så er der bedre steder at bruge pengene.

2 kommentarer til “En snaps til otte mia. kr.”

 1. JJørgen Lund Christiansen

  Så sandt, så sandt!

  Danmark indførte, som første land i verden, undervisningspligt i 1814, men det er ikke slået igennem endnu.

 2. Ufatteligt små rester

  Hej Hans

  Som du korrekt påpeger, er det jo ufatteligt små rester af pesticider og nedbrydningsstoffer, der findes i dansk drikkevand.

  Trods det, skrev Ekstrabladet I går, at ”mere end halvdelen af de danske drikkevandsboringer er fyldt med giftrester”. Kilde til det udsagn er Walter Brüsch, DN, Danmarks Naturfredningsforening.

  ”Fyldt med giftrester” er da noget helt andet og voldsomt end de mængder, man kan få med drikkevandet i Danmark.

  Den mængde rester af pesticider, vi danskere risikerer at indtage med drikkevandet, er væsentligt lavere end den mængde, der svarer til gift i en halv cigaret… på 80 år, hvis man hver dag drikker to liter vand med det maksimalt tilladte indhold af pesticidrester.

  Jeg har hele tiden fulgt det regnestykke, som Den lokale Andel under Jørgen Lund Christiansens daglige ledelse lancerede i efteråret 1998.

  Regnestykket ser sådan ud: To liter vand om dagen i 80 år er 365 x 2 x 80 = 58.400 liter vand. Hvis hver liter rummer helt op til grænseværdien på 0,1 mikrogram (en 10 milliontedel gram), bliver den samlede mængde til knap 6 milligram (6 tusindedele af et gram)… på de 80 år. Det er knap halvdelen af de 12 milligram nikotin og tjærestoffer – altså giftige og cancerogene stoffer, der er i en cigaret.

  Jeg tror at den vending er mere forståelig for den enkelte dansker end din daglige snaps til deling blandt os alle. Det er jo også så ufatteligt lidt, at vi ikke kan forstå det.

  Pia Olsen Dyhr og øvrige politikere med miljøministeren i spidsen burde frem for deres ensidige fokus på pesticidrester se at få gennemført totale screeninger af vandet for alle former for gift fra den mest giftige ende. Som det er nu, er der jo stort set ingen kontrol med giftstoffer fra planter, giftige tungmetaller og rester af medicin og øvrige menneskeskabte kemikalier, som findes i flere end 100.000 forskellige udgaver.

  Ved deres ensidige fokus på glyphosat og øvrige pesticider lukker politikerne jo øjnene for andre forureninger som f.eks. den der nu er afsløret ved brandskolen i Korsør.

  Glyphosat er i øvrigt et af de mindst giftige pesticider, selv om det er det, der er mest fokus på i offentligheden.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.