Landbruget er uden skyld i dårligt havmiljø

Reguleringstiltag på dyrkningsfladen hjælper ikke vandmiljøet - for udfordringerne kommer andre steder fra, skriver Bæredygtigt Landbrugs formand

peter-kiær-nummer-1

Af Peter Kiær, formand for Bæredygtigt Landbrug, Storgårdsvej 1, 4690 Haslev

Læserbrevsskribent Asger Lind Poulsen kærer sig heldigvis om vores miljø. Desværre lider hans indlæg i Sjællandske torsdag den 15. juli under mangelfuld research.

Bl.a. skriver han, at gødningen fra dansk landbrug er skyld i et dårligt havmiljø, og at vi landmænd ikke har leveret på lovede kvælstofreduktioner.

Undskyld, men virkelighedens verden fortæller en anden historie.

Gødningstallet falder

For siden 2016 – hvor Landbrugspakken trådte i kraft – har tallene for anvendt kvælstofgødning i Danmark været nedadgående. Vi landmænd udnytter slet ikke kvoterne – hvilket i øvrigt ærgrer mig, fordi vi kunne producere endnu bedre kvalitetsfødevarer med et endnu højere proteinindhold.

Men i hvert fald holder argumentet ikke, at et påstået miljøproblem skyldes mere gødning, når udviklingen rent faktisk er gået den modsatte vej…

Danske aftryk fylder blot en tyvendedel

Der er således en god grund til, at ikke ét eneste reguleringstiltag på dyrkningsfladen nogensinde har resulteret i bedre vandmiljø i Danmark: Udfordringerne kommer andre steder fra – i form af bl.a. spildevandsudledninger fra offentlige forsyningsselskaber og i form af næringsstof-”import” i havstrømmene fra landene omkring os.

Det er faktisk kun omkring 1/20 af kvælstoffet i de danske farvande, der ifølge Dansk Hydraulisk Institut overhovedet er af dansk oprindelse – og kun en brøkdel af denne tyvendedel er altså relateret til landbruget.

Byspildevand påvirker

Tjek selv landkortet: De største havmiljøproblemer findes i områder præget af byspildevand, ikke afstrømning fra landbrug.

Asger Lind Poulsen og andre interesserede er velkomne til at henvende sig til mig eller Bæredygtigt Landbrug for yderligere oplysninger.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i dagbladet Sjællandske).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept statistics cookies to watch this video.