Gammeldags skønmaleri af fakta

Jeg kan slet ikke se, hvorfor landbruget og fiskeriet skal påduttes flere miljøkrav, så længe der foregår denne slendrian på spildevandsområdet - skriver Knud Jeppesen

knud-jeppesen

Af Knud Jeppesen, moderne landmand, Jelling

Så har Miljøstyrelsen (MST) endelig fået Punktkilderapporten for 2019 færdig her midt i 2021.

Altså 1,5 år gamle tal for, hvordan punktkilder påvirker miljøet i en såkaldt NOVANA-rapport. Eller som de skriver i forordet: ”En samlet vurdering af forureningspåvirkningen af vandmiljøet og vandmiljøets tilstand i Danmark.” En ”gammeldags” årlig rapport, hvor MST stort set bare ændrer med de nyeste tal og maler med bred pensel hen over de dårlige fakta med oldnordiske tal.

Nu har man i over 10 år skrevet, at den samlede udledning af N, P og organisk stof er sænket med ca. 90 % siden 1989. Hallo, det er 30 år gamle tal, man sammenligner med, altså lige fra dengang Vandmiljøplan (VMP) I blev indført, og de moderne renseanlæg blev startet op. Men det dækker jo fint over, at de seneste 20 år er udledningen faldet med 0 %. Manipulerende grafer, hvor y-aksen bliver voldsom høj, og de sidste 20 år ser meget små ud. Man sammenligner da heller ikke nye dieselbilers udledning med dem fra 1989 for at vise, hvor rene de er i dag.

Dog er det lidt besynderligt, for når tallene for spredt bebyggelse – altså os ude på landet – skal vises, ja så kan man godt nøjes med at bruge de sidste 10 år som ”måleenhed”. Og der er udledningen sjovt nok faldet med 50 % over de 10 år. Men det er her, kommunerne er ude med bål og brand og trusler om, at man meldes til politiet, hvis man ikke laver dyre renseanlæg til både 50.000 og op til 150.000 kr. eller ”tvinges” til at slutte sig på det offentlige renseanlæg, dem med overløb.

Altså krav om forbedringer til de private fra det offentlige, som ikke selv har forbedret sine udledninger de seneste 20 år. Og en meget stor del af disse kommuner har slet ikke tilladelserne i orden til alle deres egne udledninger, så de er direkte ulovlige. Uden der sker spor ved det – lige ud over at det bare fortsætter med at være ulovligt. Og gratis.

Lidt smartere på landet…

Nu har vi på landet jo været så smarte, at vi ikke har koblet vores regn- og tagvand ned i kloakken, så vi har ikke overløb af urenset spildevand, når det regner. Og hvor er logikken i, at det partout skal renses bedre, når kommunen ikke beviser, at der forurenes. Slet ikke i forhold til det, de selv lukker ud – vel at mærke uden at rense. Og når de så presses politisk på det med, at de lukker så meget spildevand direkte ud, er kommentaren som regel, ”at det er så lille en del, så det har ingen miljømæssig betydning”. Men når det er små private anlæg, er det ”et stort problem med alle de næringsstoffer der udledes på landet”. Meget komisk med den store forskel på, hvorfra næringsstofferne kommer.

For øvrigt blev de krav, man stillede til spildevandsrensning i VMP I helt tilbage i 1987, opfyldt allerede midt i 1990’erne. Men der har overhovedet ikke været stramninger siden hverken i VMP II fra 1998 eller VMP III fra 2004. Og jeg har endnu til gode at se udkast til stramninger i de kommende vandplaner for 2021-27. Landbruget har også opfyldt kravene fra VMP I helt tilbage i 1990´erne, men hver gang man er næsten i mål, stilles nye krav fra det offentlige. Altså til landbrug og fiskeri, ikke til det offentlige selv.

Grotesk at der ingen stramninger er

Med så dårlig spildevandhåndtering fra det offentlige er det fuldstændig grotesk, at der ingen miljøstramninger er foretaget i over 30 år, når landbrug, fiskeri og alle andre virksomheder får nye stramninger mindst årligt.

Og MST tager overhovedet ikke stilling til de mange kommuner, der har store fejlindberetninger. Man bruger bare uhæmmet de tal fra PULS -databasen, som de er i punktkilderapporten. PULS-databasen er der, hvor kommuner og deres forsyningsselskaber har pligt til at indberette mængder, indhold og antal overløb fra de ca. 20.000 overløbssteder, der leder spilde- og regnvand direkte ud i vores vandmiljø rundt i hele landet. De ca. 4.500 steder er overløbsbygværker fra fælleskloakerede anlæg, hvor der lukkes urenset spildevand blandet med regnvand direkte ud i vandmiljøet, når det regner.

Og ikke som de ”ansvarlige” altid påpeger ”kun ved skybrud og voldsomme regnskyl”, og kan de tilføje ”grundet klimaforandringer”, ynder de også at gøre det. Så er det jo ikke deres skyld længere! Nej, det meste er grundet for lille kapacitet på renseanlæg. Nogle steder er under 10 mm regn nok til, at der lukkes lort ud i badevandet, som vi har set de seneste somre.

Masser af grelle eksempler

Fra 2019-PULS-tal kan nævnes Vejen Kommune, der samlet kun har oplyst udledning af 7.400 m3 fra et af deres 56 overløbssteder. Reelt har de lukket over 6-700.000 m3 ud (2020). Bornholms Regionskommune, der hvert år indberetter tal med kun 10 % af det iltforbrugende organiske stof (lort) af det, de reelt udleder. Fredensborg der kun har oplyst tal fra 5-6 overløbssteder ud af 58 stk. Og tillige med et indhold, der er renere end det, der kommer ud fra renseanlægget! Kolding Kommune, hvor MST selv har udfyldt en stor del af tallene, fordi kommunen har indsendt med en masse tomme huller i indberetningen, og mange andre er udfyldt med indhold, der er renere end det rensede! Randers og Odder kommune, hvor alle tal for indhold er forkerte. Slagelse og Svendborg, hvor halvdelen af tallene er forkerte. Osv., osv.

Mange kommuner ”glemmer” at indberette de mængder, der løber urenset igennem renseanlæggene, de såkaldte bypassmængder. I Varde er det for to renseanlæg over 1 mio. m3, der bare løber igennem uden at blive noteret. Nykøbing Falster renseanlæg har lukket 158.000 m3 direkte igennem – også uden at oplyse det. Esbjerg, der pludselig har 700.000 m3 mere i bypass end overløb. Sådan er det i rigtig mange kommuner.

Ministervrøvl

Og miljøministerens største tiltag i alt dette morads er, ”at nu kommer PULS 2.0. (fra 2019 altså med de omtalte fejltal), så bliver tallene meget bedre, og det bliver nemmere at finde og rette fejl”. Sikke noget vrøvl – det har da været superlet at finde mange og store gentagne fejl de sidste mange år, men kommunerne er totalt ligeglade med det, for ”MST kan således ikke pålægge kommunerne nogle juridiske eller økonomiske sanktioner”. Det har Lea Wermelin vidst i de sidste to år uden at foretage sig spor. Ingen nye krav, ingen sanktioner til alle disse fejl, ulovlige udledninger der bare accepteres, nye vandplaner der baseres på denne basis af disse alvorlige fejlbehæftede data – katastrofalt at det kan forekomme i 2021.

Når langt over halvdelen af kommunerne har fejl i tallene, uden der sker noget, er der noget ravruskende galt politisk. Hvis vi som landmænd har bare en fejl, vanker der sanktioner første gang og med store bøder til følge.

I indledningen til Punktkilderapporten 2019 står der:

Det overordnede formål med overvågningsprogrammet for punktkilder er at:

 • opfylde Danmarks forpligtigelser i henhold til EU-lovgivningen.
 • opfylde Danmarks forpligtigelser i henhold til national lovgivning og at dokumentere effekten af vandplanerne.

Hvordan kan man dokumentere noget fra en PULS-database med så mange fejl og manglende tal? År efter år. Man kan da ikke dokumentere noget som helst med disse tal, ud over at det står slemt til med pålideligheden af dem.

Og når man så ved, at landbrugets udledninger beregnes ud fra, hvor meget punktkilderne udleder, kan det da ikke undgå at ramme helt skævt.

Urimelige miljøkrav til landbruget

Vi har således krav om at dyrke alt for mange efterafgrøder som følge af, at kommunerne udleder langt flere næringsstoffer, end de fortæller.

Jeg kan slet ikke se, hvorfor landbruget og fiskeriet skal påduttes flere miljøkrav, så længe denne slendrian UDEN skærpede miljøkrav til spildevandsrensningen foregår. Endda meget af det ulovligt.

Men hvor er det godt, vi p.t. har et ”grønt/rødt” flertal med en ”kæmpende” miljøminister, der er valgt på ”et grønt mandat” for at skaffe et renere miljø og bedre klima i Danmark. Så kære politikere – her er der rig mulighed for at gøre en stor forskel til fordel for vores vandmiljø og biodiversiteten – noget der kan ses med det samme. Vi venter bare på, at I tager ansvar og begynder at handle.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Effektivt Landbrug. Skribenten er æresmedlem af Bæredygtigt Landbrug og har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

8 kommentarer til “Gammeldags skønmaleri af fakta”

  1. Knud Jeppesen

   Mange tak. Jamen der er så meget at skrive om inden for det med spildevand, så der kommer nok mere.

  1. Knud Jeppesen

   Tak Jørn. Ja vi alle holde for og fortælle hvordan virkeligheden står til og de tåbeligheder der foregår omkring håndteringen af spildevand. Du kender det jo om nogen hvordan der er forskel på land og by.

 1. Organisk materiale tager lang tid at rydde op i , Markager har fablet om 20 – 30 år, men det er et gæt
  Så det han ret genialt har gjort , er at køre et politisk parallelt beskæftigelses projekt, hvor han kunne leve af filosofier om landbrug , samtidig med spildevandsrensningen , blev forbedret . Det der er gået helt galt er at rensningen af spildevand , har brugt det som sovepude ( altså , det er jo landbruget , så vi behøver ikke at knokle ). Det giver et dilemma
  Så jeg er glad for at der bliver sat fokus på det der er det reelle problem , organisk materiale , det hører bare ikke hjemme i fjord og hav

 2. Knud Jeppesen

  Rigtigt Peter -det er faktisk den bedste og mest præcise beskrivelse af hvad der foregår jeg har set. Kan du ikke lave et skriv på det og så sende det enten til Ingemann BL eller som læserbrev som din beskrivelse kan komme ud?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.