Flere overløb af urenset spildevand

Kapaciteten på rensningsanlæggene er blevet presset af øget regn, og der udledes derfor mere urenset spildevand end tidligere

spildevand-fra-overløbsrør

”Det er landbrugets skyld!”

Sådan har det lydt i adskillige år om udledninger af bl.a. kvælstof til vandmiljøet. Men efterhånden er det vist gået op for de fleste – ikke mindst takket være Bæredygtigt Landbrugs mange aktindsigter – at den egentlige synder skal findes et helt andet sted…

Nu beretter Landbrugsavisen, at mere regn gav flere overløb af urenset spildevand i 2019 sammenlignet med 2018. Det fremgår således af den nyeste Novana-rapport, der hvert år fortæller om miljøets tilstand.

Efter det knastørre 2018 fulgte således et regnvådt 2019, og det slår ud i tallene for urenset spildevand fra rensningsanlæggene. Kapaciteten på anlæggene blev således presset af den øgede regn.

Det hedder, at udledningen af kvælstof fra rensningsanlæggene steg fra 710 tons årligt til 1130 tons årligt, og at mængden af udledt organisk stof steg fra 2180 tons til 3460 tons. Der er imidlertid stor usikkerhed om tallene, der fremgår af diverse modelberegninger. Beregningerne skulle være behæftet med en usikkerhed på mellem 150 og 200 procent – og det egentlige problem er således, at ingen rigtig kender det reelle niveau.

Du kan læse mere i Landbrugsavisens artikel HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.