BL: Markager-retssag har bekræftet professors manipulationer

Officielle rapporter fortæller stadig en anden historie end professorens, lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs direktør

dommerhammer

Professor Stiig Markager er fredag middag blevet frifundet for ærekrænkelse i den injuriesag, Bæredygtigt Landbrug har anlagt mod ham.

Bæredygtigt Landbrugs direktør Hans Aarestrup er overordnet set godt tilfreds med, at foreningen anlagde sagen – selv om han understreger, at foreningens jurister og advokat nu skal studere dommens præmisser mere indgående, inden man forholder sig konkret til den.

Markagers påstande står stadig alene

”Retsmødet i Hillerød viste med al ønskelig tydelighed, at Markagers påstande om en signifikant stigning i kvælstofudledningen til kystvandene på ingen måde kan aflæses i de officielle Novana-rapporter om miljøets tilstand. Derfor har sagen givet os fremdrift, hvad fagligheden angår – og det har nu affødt en ny dialog med Aarhus Universitet, som vi har bedt om at sende de beregninger, der ligger til grund for Stiig Markagers forvandling af tallene”, siger Hans Aarestrup.

Direktøren fortæller også, at Bæredygtigt Landbrug hos universitetet har udbedt sig bare en enkelt af de artikler, hvor det påstås, at Markagers metode til beregning af udledning er fremlagt og gennemgået peer-review. Altså: Professoren har ikke kunnet fremlægge en international blåstempling af sine resultater, som han ellers påstår.

Manipulerende opgørelse

Hans Aarestrup pointerer desuden, at retssagen har påvist Stiig Markagers manipulerende tilgang til faglighed – for eksempel ved på misvisende vis at tage udgangspunkt i 2010-tal om kvælstofudledning.

Under retsmødet i Hillerød fortalte seniorrådgiver fra Aarhus Universitet, Hans Thodsen – som er hovedforfatter til Novana-rapporterne – således, at en teknisk fejl på målingsniveau gør, at data for netop 2010 er exceptionelt dårlige, og at man ved at tage udgangspunkt i dét år derfor ”kommer ud med et skævt resultat, der vil vise en større stigning end det reelle tal”. Der er i øvrigt ingen som helst faglig grund til at starte netop i 2010 (der sjovt nok har et meget lavt niveau), lød det desuden i ekspertens vidneforklaring.

Forhåbentlig droppes professoren nu som ekspertvidne

”Vi har altså om ikke andet fået dét ud af retssagen, at det overfor offentligheden nu er slået fast med syvtommersøm, hvordan en politiserende og manipulerende professor betalt af skatteyderne slynger om sig med udokumenterede påstande, der skader et helt erhverv. Det har været en stor glæde for os at få dette påvist. Det gør forhåbentlig, at Stiig Markager ikke fremadrettet bruges som uvildig ekspertkilde af politikere og medier”, lyder det fra Hans Aarestrup.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

(Ovenstående tekst er også sendt ud som pressemeddelelse, du kan for eksempel se den gengivet i Maskinbladets udgave HER plus i Effektivt Landbrugs vinkling HER samt i det telegram fra det nationale nyhedsbureau Ritzau, som Landbrugsavisen gengiver HER).

12 kommentarer til “BL: Markager-retssag har bekræftet professors manipulationer”

 1. Irma Petersen

  Hvor er det beskæmmende at se, hvordan Bæredygtigt landbrug netop selv manipulerer med rettens afgørelse .
  Jeg vil opfordre foreningens medlemmer om selv at gå ind og læse rettens afgørelse

  1. Prøv selv
   Han er frifundet for at være ærekrænkende hvilket jeg måske selv synes var et sært søgsmål
   Hvad han ikke er frifundet for er at vælge udgangspunkt bevidst for at fremme hans eget synspunkt
   Man skulle måske have gået efter ham for videnskabelig uredelighed
   For det han har gjort svarer til at man beregner sin karriere lønstigning med udgangspunkt i et fjumreår efter gymnasiet
   Det vil give et imponerende men absolut ubrugeligt resultat

 2. BL taber sag om injurier og begår straks derefter højst sandsynligt injurier mod den person de anklagede… Hold da op en børnehave.

 3. Det er et virkelig ynkeligt forsøg på spin og løgnehistorier hen over, at I har tabt en retssag, og at I forlængst har fået den dokumentation, I påstår at efterspørge. Som det fremgår af retssagens kilder (https://www.forskerforum.dk/magasinet/2021/344/baeredygtigt-landbrug-maatte-erkende-markager-kan-have-ret-i-at-kvaelstofforurening-er-steget?fbclid=IwAR0rLxK6581kiZuFurUWMbsMlP_Br-CxamJKlEK1ikqkcJ04XZh6WiF7PZ4), måtte I selv erkende, at der fagligt intet var at komme efter i Markagers udsagn – her sagde jeres egen advokat selv:

  “Havde vi fået dokumentationen i tide, havde man ikke indledt den her sag”.

  Sagen er den enkle, at BL forsøgte at true og intimidere en forsker til tavshed af den ene grund, at hans resultater ikke passede i BLs kram. Det lykkedes heldigvis ikke – og nu forsøger BL så at lyve om udfaldet og selv komme med injurierende

  Hvad med, om BL bare koncentrerer sig om at lukke ned for gylleudslippene såvel i miljøet som i det offentlige rum? Og lad os så ellers bare håbe, at politikerne får proppet nogle flere gedigne kvælstofreduktioner ned i halsen på BL i de kommende år, og at jeres politiske halehæng i LA ryger ud af Folketinget næste gang.

  1. Sludder og nonsens.
   Man ville blot have at en forsker skulle dokumentere sine resultater, der er ikke lykkedes endnu.
   Et andet problem er at det faglig set er noget fuskeri at angive tal uden der er foretaget en usikkerhedsanalyse af de tal, der er anvendt.
   Tl en agronomeksamen hører også et fag i usikkerhedsberegninger, Markager har anvendt et resultat der består af 5-6 parametre. Her foreligger der ingen usikkerhedsberegninger. Det er for amatøragtigt.
   Man forstår godt at sagsøgte ikke ville besvare ganske enkelte spørgsmål, som loven ellers påbyder.
   At NOVANAs ligning for N-tab er grundlæggende fejlagtig, der er en del faglige ting som biologerne ikke rigtig har fået fat på.
   De burde læse på den unikke landbrugsforskning, der i 1980-1985 fik kortlagt kvælstoffes opførsel i planter og jord – N-15 forsøgene 1980-1985.
   Det gør de ikke, derfor er de langt bagefter.
   (forsøgene findes i “Tidsskrift for planteavl).

 4. Jørn Kolbeck

  Hvad med de manipulationer der var i rapporten om landbrugets rammevilkår, hvad med BL’s selvopfundne kemiske reaktioner.
  Hus når man peger finger af en person peger tre fingre mod en selv.

 5. Som en service for eventuelle læsere, der har kontakt til og interesse for virkeligheden, og alligevel måtte have forvildet sig herind, vil jeg blot citere Stiig Markagers svar til det såkaldte “Bæredygtige Landbrugs” nye injurierende anklager og opdigtede løgnehistorier.

  BLs betalte lakajer sagde: ”Vi har altså om ikke andet fået dét ud af retssagen, at det overfor offentligheden nu er slået fast med syvtommersøm, hvordan en politiserende og manipulerende professor betalt af skatteyderne slynger om sig med udokumenterede påstande, der skader et helt erhverv. Det har været en stor glæde for os at få dette påvist. Det gør forhåbentlig, at Stiig Markager ikke fremadrettet bruges som uvildig ekspertkilde af politikere og medier”, lyder det fra Hans Aarestrup.

  Stiig Markager svarer: “Det er jo helt sort at påstå, at ovenstående kan læses ud af dommen. Det illustrerer tydeligt, hvorfor der er umuligt at indgå i en meningsfuld dialog med BL. Det indikerer, at hele formålet med retssagen ikke har været et ønske om at få forklaret nogle helt simple beregninger. Formålet fra BL har – og er – at afskrække forskere, og alle andre, som påpeger, at den nuværende intensitet af dansk landbrug er uforenligt med de mål for miljø, klima og biodiversitet, som er vedtaget af EU og Folketinget. Det er således en usmagelig form for lobbyisme for egen vindings skyld, som desværre undergraver hele fundamentet for vores vidensbaserede samfund.
  Et argument fra BL i sagen har været, at de bare gerne vil have mig til forklare beregningerne. Men, de har fået alle data tilsendt! De har været til stede ved mindst tre offentlige foredrag, hvor tilsvarende data er fremlagt, og de har haft lejlighed til at spørge ind til beregningerne. Selve beregningen er så simpel, at jeg gerne forklarer den igen. Man dividerer tilførslen af kvælstof med den mængde vand der løber i åren. Så får man den afstrømningskorrigerede tilførsel det enkelte år – og dermed et bedre mål for forvaltning end den absolutte tilførsel. Det står i enhver lærebog og er intuitivt indlysende. At man så kan udføre divisionen på lidt forskellig måder er en faglig relevant diskussion, som jeg gerne stiller op til. Men ikke i en retssal og ikke ’inden 5 dage’ under trusler om en injuriesag – som der stod i deres første brev.
  I deres pressemeddelelse står også, at sagen har ’affødt en ny dialog med Aarhus Universitet’. Det er usandt. Aarhus Universitet har samme standpunkt som før sagen – vi tager ikke mod ordre fra BL og vi indgår ikke i en ’dialog’ under trusler om en retssag.
  Jeg deltager gerne i en offentlig debat, når den foregår ordentlig og i alle sammenhænge, hvor man reelt ønsker en konstruktiv debat.

 6. Jørgen Friis

  Kommentar til Markager-retssag har bekræftet professors manipulationer. Til de 6 første og nr. 8 kommentarer. Det var så BL-hadernes parade, det ser ud som om I har ligget på lur og ventet på en anledning til at komme af med jeres galde.

  1. Jørgen, artiklen er offentliggjort næsten samtidig med domsafgivelsen, så journalisten har ikke en gang taget sig tiden til at læse dommen inden offentliggørelsen. Så ja, nogen har lagt på lur, og ventet på at komme af med deres galde, men du vender kanonen den forkerte vej!

 7. Steen Ole Rasmussen

  Det er nok på sin plads at bruge BLs metoder mod BL selv!

  BLs tolkning af domstolens afgørelse er en krænkelse af domstolen, retssystemet og faktabenægtende fortsættelse af de afviste anklager mod Stig Markager, der netop blev frikendt af retten i de spørgsmål, som BL rejste mod ham.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.